In 2030 zijn de wereldwijde digitale datastromen naar verwachting meer dan 20 keer zo groot als die in 2018. Door die snelle groei van data verdubbelt de stroom die daarvoor wereldwijd nodig is en komt in 2030 uit op 5% van het wereldwijde elektriciteitsgebruik.

Datacenters, communicatienetwerken en apparaten moeten daarvoor wel flink efficiënter worden, anders komt het verbruik veel hoger uit. Om de impact van groeiend dataverkeer op de CO2 uitstoot te beperken is daarnaast de inzet van hernieuwbare energie nodig.

Meer dan 20 keer zoveel data

In 2030 zijn de wereldwijde digitale datastromen naar verwachting meer dan 20 keer zo groot als die in 2018. Dit komt bijvoorbeeld doordat meer mensen in Azië en Afrika toegang krijgen tot internet, bedrijven meer data verzamelen en bewerken en er meer gebruik wordt gemaakt van cloud diensten. De enorme groei van data is van invloed op het stroomverbruik van datacenters, communicatienetwerken en de apparaten die data verzenden en ontvangen.

Flinke efficiencyslagen nodig om stroombehoefte in te perken

Het ING Economisch Bureau verwacht dat de elektriciteit die nodig is voor data verdubbelt. Omdat het verwachte totale stroomgebruik ook groeit, stijgt het aandeel van data in het wereldwijde stroomverbruik van 3% nu, naar 5% in 2030. Bij netwerken en datacenters is de hoogste groei te verwachten. Om de toename van het stroomverbruik tot een verdubbeling te beperken, moeten datacenters en netwerken aanzienlijk efficiënter worden. Zonder efficiënter gebruik van elektriciteit kan het aandeel in de wereldwijde stroom namelijk stijgen naar meer dan 30%.

Om de gevolgen van groeiende datastromen op de CO2-uitstoot te beperken, is in de eerste plaats een focus op efficiency verhogende innovaties door technologie- en telecombedrijven nodig. Daarbij valt te denken aan de inzet van efficiëntere apparatuur en het uitfaseren van oudere generaties mobiele netwerken. In de afgelopen jaren heeft de sector al laten zien dat veel efficiënter met elektriciteit kan worden omgegaan, bijvoorbeeld door zuiniger koeling en de aanleg van glasvezel.

CO2 uitstoot verder beperken door hernieuwbare energie

Een toename van het stroomgebruik lijkt onvermijdelijk gezien de sterk groeiende datastromen. Om de uitstoot van CO2 toch te beperken, is daarom naast het maken van efficiencyslagen ook de inzet van hernieuwbare energie nodig. De technologie en telecomsector kan extra groene opwekkingscapaciteit stimuleren door lange termijn stroomcontracten voor de afname van een vaste hoeveelheid hernieuwbare energie aan te gaan. Dit levert een bijdrage aan de vergroening van de stroom van het elektriciteitsnet en zo aan de internationale klimaatdoelstelling om de temperatuurstijging te beperken tot maximaal 2 graden in 2050.