“De fiscale vergroeningsagenda in Nederland is knarsend tot stilstand gekomen. De ambities die minister Dijsselbloem in maart nog uitsprak ten spijt, slaagt het kabinet er niet in met nieuwe vergroeningsvoorstellen te komen. Een gemiste kans, want juist door arbeid goedkoper te maken en tegelijkertijd vervuilende energie en grondstoffen duurder, creëer je werkgelegenheid en boek je milieuwinst. Vergroening van het belastingstelsel zou een prachtig project zijn voor de tweede helft van deze kabinetsperiode.

Het kabinet ziet belastingen ten onrechte alleen als bron van inkomsten en niet als instrument om vervuilend gedrag te ontmoedigen. Door het fiscale systeem op een slimme manier anders in te richten hoeft de schatkist er bovendien niet onder te lijden. Nu houdt angst voor problemen op korte termijn verandering, die goed is voor de lange termijn, tegen. Zonde, want het principe dat burgers en bedrijven die schone keuze maken beloond mogen worden en vervuilers verder mogen belast, kan veel breder toegepast worden in het verkeer, de gebouwde omgeving en de industrie. Dat zou een geweldige impuls geven aan schone bedrijvigheid”.

In maart 2014 hield minister Dijsselbloem in Doetinchem een toespraak over de herziening van het belastingstelsel. Hij stelde daar dat met een verlaging van de belasting op arbeid het werken meer te willen stimuleren. In plaats daarvoor zouden milieuheffingen juist verhoogd moeten worden. “Van dat voornemen is niks terecht gekomen”.
Dat stellen Greenpeace, Natuur & Milieu, Milieudefensie, De Groene Zaak en Duurzame Energie Koepel in een reactie op de Prinsjesdagstukken.