De wereld van duurzaam inkopen ontwikkelt snel. FIRA opereert al een aantal jaren aan de frontlinie van dit vakgebied. De afgelopen vijf jaar heeft hét digitale platform voor duurzaam inkopen honderden organisaties in staat gesteld hun duurzaamheidsinformatie inzichtelijk te maken voor klanten en andere interne en externe stakeholders. Tijd voor de volgende stap: met de introductie van de CSR Scorecard in 2015 is FIRA begonnen met het scoren van bedrijven op duurzaamheidsprestaties. In 2016 introduceert FIRA in deze scorecard nieuwe KPI’s op het gebied van MVO Management & Organisatie, oftewel, een geavanceerde methode om het volledige MVO-programma van bedrijven met elkaar te vergelijken en te benchmarken.

Stakeholder feedback vormt de aanleiding voor de veranderingen

In de afgelopen jaren heeft FIRA goed geluisterd naar de feedback die gegeven is door gebruikers van het platform. Deze feedback is veelvuldig besproken in de Commissie van Deskundigen en heeft geleid tot het ontwikkelen van deze nieuwe manier om MVO-prestaties van bedrijven te beoordelen.

Afscheid van de medailles

De ontwikkeling van de CSR Scorecard brengt met zich mee dat de modules waaruit FIRA rapporten zijn opgebouwd worden geoptimaliseerd. Ze krijgen ook nieuwe namen. De markt percipieert ‘medailles’ in het licht van de olympische spelen, m.a.w. dat een zilver leverancier beter is dan een brons leverancier. Dit is feitelijk onjuist aangezien de medailles geen maatstaf zijn voor het ambitieniveau of de inhoudelijke MVO-prestatie van een organisatie. FIRA neemt dus afscheid van de ‘medailles’, maar de module structuur waarmee organisaties stapsgewijs kunnen werken aan hun MVO-programma, blijft behouden. De nieuwe structuur is als volgt:

modules

 

De Platina module, die geen extra informatie verschafte, maar een intensievere vorm van toetsing, vervalt. Intensieve toetsing of ‘high assurance’ komt nu voor alle rapporten beschikbaar.