Veertien Nederlandse financiële instellingen verenigd in het Platform Carbon Accounting Financials (PCAF), hebben het afgelopen jaar flinke vooruitgang geboekt met het berekenen van de CO2-impact van hun beheerd vermogen. Op 29 november overhandigde PCAF een nieuw rapport aan leden van de Vaste Commissie Economische Zaken en Klimaat.

De leden van de stuurgoep PCAF hebben de methodiek tot nu toe toegepast op ruim een triljoen euro aan verzameld beheerd vermogen, bijna de helft van het totaal. Na verdere analyse van deze data, zullen de leden hierover rapporteren in hun jaarverslagen.

De Nederlandse banken, verzekeraars, fondsbeheerders, pensioenfondsen en -uitvoerders delen in het rapport, door middel van casussen, hun ervaringen. Ook geven ze uitleg over de gebruikte rekenmethode. De PCAF-methodiek heeft uiteindelijk als doel te kunnen sturen op een portefeuille met een geringe CO2-impact, in overeenstemming met het klimaatverdrag van Parijs. Een belangrijke volgende stap is om de CO2-uitstoot op basis van wetenschappelijke inzichten te relateren aan de wereldwijde temperatuurstijging.

Lees het volledige artikel