Voor speelfilmprojecten die vanaf november een toekenning ontvangen voor projectontwikkeling komen meer mogelijkheden voor verduurzaming beschikbaar. Met het nieuwe beleid wil het Filmfonds filmmakers meer bewust maken van de CO₂-impact van een filmproject en mogelijkheden bieden om te verduurzamen.

Filmmakers krijgen in de ontwikkelingsfase de mogelijkheid om advies in te winnen van een eco-consultant. Op basis van dit advies kan de verwachte CO₂-uitstoot van de productie in kaart worden gebracht en een carbon action plan worden ingevuld, dat bij het indienen van de realiseringsaanvraag verplicht wordt. Op deze manier wordt de CO₂-impact van een project inzichtelijk en hebben filmmakers in beeld op welke vlakken ze keuzes voor verduurzaming kunnen maken. Ook komt er financiering beschikbaar voor het inhuren van een eco-manager die de verduurzaming van het project in de realiseringsfase tijdens het filmen kan begeleiden.

Het nieuwe beleid is bedoeld om filmmakers meer bewust te maken van de CO₂-impact van een filmproject en hen mogelijkheden te bieden om te verduurzamen. Het Filmfonds gaat daarbij maatwerk bieden waarbij elke productie individuele begeleiding kan krijgen. Op deze manier wil het Fonds het verduurzamen van filmproducties toegankelijker maken en tegelijkertijd de sector stimuleren meer stappen te zetten. De nieuwe duurzaamheidsregels gaan in voor speelfilms die vanaf november een ontwikkelingsaanvraag indienen.

Noodzaak tot vergroening

Steeds sterker wordt in de Nederlandse film- en AV-sector de noodzaak gevoeld om duurzamer en groener te produceren. Vanuit de sector zelf kwamen al eerder de initiatieven van Green Film Making en recenter Film for Future die duurzaam filmen en het delen van kennis onder makers stimuleren. Ook de Raad voor Cultuur pleitte onlangs voor een stevige impuls voor de noodzakelijke verduurzaming van de cultuursector.

Onderzoek laat zien dat de CO₂-impact van een filmproductie groot kan zijn. Naast energiegebruik hebben locatiekeuze en transport vaak de meeste invloed. Uit onderzoek in opdracht van de Europese Commissie blijkt dat een Europese speelfilm gemiddeld 192 ton CO₂ uitstoot. Cijfers uit het Verenigd Koninkrijk en Verenigde Staten laten zien dat de uitstoot van een grote tentpole filmproductie zelfs kan oplopen tot boven de 3.000 ton CO₂. Ter vergelijking, een gemiddeld Nederlands huishouden stoot jaarlijks zo’n 19 ton aan CO₂ uit.

Trainingen en inspiratiesessies

Begin 2024 start het Filmfonds met het organiseren van trainingen om meer eco-managers op te leiden. Ook worden er inspiratiesessies voor de hele sector georganiseerd om best practices van duurzaam gedraaide speelfilmproducties te delen en specifieke onderwerpen zoals energiegebruik en materiaalrecycling te bespreken. Aanvullend stelt het Filmfonds bijdragen beschikbaar voor organisaties en initiatiefnemers die zelf activiteiten ontwikkelen gericht op de verduurzaming van filmproducties en draagvlakversterking in de sector.

Foto: Filmfonds