Uit onderzoek onder 150.000 medewerkers blijkt dat een fietsplan van de werkgever wel degelijk effect heeft op het fietsgedrag én op de vitaliteit van medewerkers. Meer dan de helft van de medewerkers ervaart het als positieve stimulans om vaker naar het werk te fietsen. 82% geeft zelfs aan zich hierdoor vooral fitter te voelen, frisser aan de werkdag te beginnen en aan het einde van de dag het werk beter achter zich te kunnen laten. NFP Groep voerde in april 2022 als organisator van de landelijke Fiets naar je Werk Dag op 19 mei een grootschalig onderzoek uit onder medewerkers van wie de werkgever een fietsplan heeft.

Een fietsplan betekent dat medewerkers met belastingvoordeel via hun werkgever een fiets mogen aanschaffen. De fiets kan bijvoorbeeld via brutoloon of vakantiedagen verrekend worden. De kosten van de aanschaf vallen binnen de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Meer dan de helft (52%) van de ondervraagden beweert dat het fietsplan daadwerkelijk een stimulans is om vaker naar het werk te fietsen. Dit geldt voor een groot deel tegelijkertijd ook voor hun privékilometers (32%). Verbazingwekkend is het grote aantal medewerkers van deze groep dat altijd op de fiets naar het werk gaat (40%). Een iets kleiner aandeel doet dit op meer dan de helft van hun werkdagen (28%).

Financiële prikkel werkt

Het fiscaal voordelig kunnen aanschaffen van een nieuwe fiets lijkt een sleutel hierin te zijn. Via het beschikbare fietsplan van de werkgever bestelt 65% daadwerkelijk een nieuwe fiets. Veel medewerkers doen dit met als argument de fiets te willen inzetten als alternatief voor woon-werkverkeer (37%). Het belastingvoordeel dat hiermee gemoeid is lijkt ze vooral over de streep te trekken (72%).

Op de vraag wat de werkgever nog meer kan doen om het fietsen extra te stimuleren wordt wederom een financieel argument genoemd zoals een nog betere fietsregeling (51%) of een reiskostenvergoeding voor de fiets (25%). Bij een betere fietsregeling moet een werkgever denken aan bijvoorbeeld een hoger beschikbaar bedrag dat de medewerker mag verrekenen met zijn of haar brutoloon. Betere faciliteiten op het werk zoals een kleedkamer of douche helpen in iets minder mate (15%).

Naar het werk fietsen zorgt voor merkbaar verschil

Met een fietsplan of fietsregeling heeft de werkgever volgens het onderzoek een instrument in handen om op een laagdrempelige manier vitaliteit van medewerkers te bevorderen. Het effect van het fietsen is zowel fysiek als mentaal merkbaar. Medewerkers beginnen frisser aan hun werkdag (41%), voelen zich fitter (33%) en kunnen na werktijd de dag beter achter zich kan laten (37%).

 Fiets naar je Werk Dag dit jaar ongekend populair

De Fiets naar je Werk Dag is ieder jaar bedoeld als extra duwtje in de rug om vaker naar het werk te fietsen. Dit jaar lijkt dat zelfs nog beter te werken dan vóór de coronaperiode. Op donderdag 19 mei doen naar verwachting minimaal twee keer zo veel mensen mee aan het landelijke evenement als in eerdere jaren. Verwachtingen die zowel voortvloeien uit het onderzoek als uit het officiële aantal aanmeldingen op de website dat inmiddels richting de 25.000 deelnemers lijkt te gaan. Ook steeds meer werkgevers omarmen de dag gezien het sterk groeiende aantal opgevraagde communicatiepakketten bij de organisatie.