Recent onderzoek onder klanten van Shuttel wijst uit dat fietsen naar het werk populairder is dan ooit tevoren, met een verdrievoudiging (+226%) van het zakelijke fietsverkeer in het afgelopen jaar. Aan de andere kant blijkt uit hetzelfde onderzoek dat het openbaar vervoer zoals treinen, bussen, trams en metro’s minder in trek is. Zo is het aandeel treintransacties – in vergelijking met andere vervoersvormen – met 24% afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Klaas Pieter Roemeling, directeur van Shuttel, benadrukt: “Grote organisaties maken nadrukkelijk werk van het verduurzamen van hun mobiliteit, zonder dat dit noodzakelijkerwijs tot hogere kosten hoeft te leiden.”

Fietsen naar werk populairder dan ooit; fietsverkeer verdrievoudigd

Het gebruik van de fiets als vervoermiddel naar het werk is explosief gestegen, met een toename van meer dan 226 procent in het aantal kilometervergoedingen voor fietsen vergeleken met vorig jaar. Deze groei wordt verder aangedreven doordat steeds meer bedrijven het fietsen actief promoten binnen hun mobiliteitsbeleid. Ze bieden niet alleen hogere vergoedingen voor gefietste kilometers, maar introduceren ook leasefietsen.

Klaas Pieter Roemeling, directeur van Shuttel, licht toe: “Steeds meer bedrijven zetten in op duurzaamheid en vitaliteit, zonder dat dit leidt tot hogere mobiliteitskosten. Het mooie is dat fietsen een zeer goed duurzaam alternatief biedt voor de auto, vooral voor medewerkers die minder dan 7.5 kilometer met een gewone fiets en minder dan 15 kilometer met een e-bike van hun werkplek wonen.”

De shift naar fietsen biedt bedrijven niet alleen een gezondere en milieuvriendelijkere optie, maar ook een kostenbesparing. “Als bedrijven medewerkers op de fiets krijgen, gebruiken deze minder vaak de auto, maar ook minder vaak andere openbaar vervoermiddelen zoals bus, tram of metro, die vooral voor kortere afstanden worden gebruikt. Dit levert een directe besparing op, aangezien de gemiddelde kosten per kilometer voor deze vervoersmiddelen ongeveer 34 eurocent bedragen. Veel bedrijven geven een fietsvergoeding tot het maximale fiscale bedrag van 23 cent. Bedrijven kunnen het fietsgebruik nog aantrekkelijker maken door een hogere vergoeding te bieden, zolang deze onder de 34 cent blijft. “Zo blijft het kostenneutraal en investeer je in duurzaamheid en vitaliteit,” voegt Roemeling toe.

OV groeit het minst

Medewerkers reizen nu vaker naar hun werkplek of zakelijke afspraken dan vorig jaar, waarbij het fietsgebruik de grootste stijging laat zien (+226%), gevolgd door de auto (+9%). Hoewel het aantal treinreizen in absolute aantallen is gestegen, heeft het aandeel treinreizen ten opzichte van andere vervoersvormen een daling van 24% ondergaan.

Klaas Pieter Roemeling onderstreept de positieve ontwikkelingen: “Grote organisaties zetten duidelijk in op de verduurzaming van hun mobiliteit. De fiets wordt steeds belangrijker en we zien een actieve inzet op het elektrificeren van wagenparken. Ondanks de geringe groei in het openbaar vervoergebruik, bevestigen deze trends de algemene verschuiving naar duurzame mobiliteit.”

Flexibeler werken door thuiswerkdagen

Daarnaast toont het onderzoek aan dat er een opmerkelijke groei is in het vastleggen van thuiswerkdagen. Deze trend illustreert een shift in hoe medewerkers hun werkdag structureren. Data laat zien dat werknemers, wanneer ze voor zakelijke afspraken reizen, steeds vaker deze reizen combineren met thuiswerken in plaats van de traditionele reis vanuit kantoor te maken. Dit wijst op een flexibelere benadering van werk, die wordt gefaciliteerd door fiscale regels die specifieke combinaties van vergoedingen toestaan.