Bijna een derde van de werkgevers is niet op de hoogte van de CO2-rapportageverplichting die op 1 januari 2024 van kracht wordt, zo blijkt uit onderzoek van XXImo. Het onderzoek richt zich op de bewustwording en voorbereiding van werkgevers met betrekking tot de aankomende wetgeving.

De CO2-rapportageverplichting lijkt er eindelijk aan te komen; binnenkort moeten organisaties met 100 of meer werknemers alle kilometers van hun werknemers voor woon-werkverkeer en zakelijke reizen registreren en rapporteren. Uit het onderzoek, uitgevoerd door XXImo, leverancier van flexibele mobiliteitsoplossingen, blijkt dat werkgevers geen zinvolle concrete voorbereidingen treffen, ook al is de invoering van de wet meerdere keren uitgesteld en al lang bekend. Het onderzoek benadrukt daarom de dringende noodzaak om nu met de voorbereidingen te beginnen, of om de lopende voorbereidingen naar een hoger niveau te tillen.

Meer dan een derde van de werkgevers (35%) treft nog geen concrete voorbereidingen op de meldingsplicht. Er is nog veel onwetendheid en onzekerheid. Zo weten veel bedrijven niet precies welke vormen van transport wel en niet geregistreerd moeten worden. Een aanzienlijk percentage van de werkgevers gaat ervan uit dat de CO2-uitstoot van onderstaande vervoerswijzen niet hoeft te worden geregistreerd:

  • Lopen (66%)
  • Fietsen (58%)
  • Fietsen (elektrische fietsen) (53%)
  • Openbaar vervoer (47%)

Het gebruik van het openbaar vervoer moet echter wel worden geregistreerd. Net als de afstand die wordt afgelegd met conventionele en elektrische fietsen en te voet voor zakelijke reizen en woon-werkverkeer, op voorwaarde dat hiervoor een financiële vergoeding beschikbaar is.

Naast de onzekerheid zijn er ook zorgen. Meer dan driekwart (78%) van de werkgevers maakt zich zorgen over de gevolgen van de CO2-rapportageverplichting voor hun organisatie. De verwachte gevolgen zijn onder andere extra administratief werk (62%), extra tijd en energie (51%) en problemen om werknemers te laten meewerken (29%).

We roepen werkgevers op om de urgentie van de CO2-rapportageverplichting in te zien. Het is essentieel om op de hoogte te blijven van nieuwe wet- en regelgeving en te beginnen met het implementeren van de systemen en processen die nodig zijn voor het verzamelen van de vereiste gegevens’, zegt Bas Bogerd, Hoofd Mobiliteitsmanagement bij XXImo. ‘Het registreren van alle zakelijke kilometers kan een administratieve uitdaging zijn zonder een duidelijk mobiliteitsbeleid, een goede voorbereiding en de juiste tools. Een mobiliteitsplatform is een oplossing voor dit probleem. Het geeft inzicht in de CO2-uitstoot, waardoor het makkelijker wordt om gegevens te registreren en het stimuleert duurzamere reisopties. Januari komt sneller dan we denken en werkgevers moeten zich nu al voorbereiden als ze aan de nieuwe wetgeving willen voldoen.