“Dit is een zaak van internationaal en nationaal belang” aldus Monique Lempers van Hivos, co√∂rdinator van de Stop Kinderarbeid campagne. “Indiaas ijzererts vindt over de hele wereld gretig aftrek. India is een belangrijke exporteur van natuursteen. Ook Nederland importeert natuursteen uit India. Nederland is de zesde grootste importeur van natuursteen en natuursteenproducten uit ontwikkelingslanden binnen de EU (kijkend naar importwaarde). Nederland importeert bijvoorbeeld graniet uit India, in de vorm van halffabrikaten (platen) en bewerkte producten (zoals grafmonumenten).
“Het Nederlandse bedrijfsleven en de overheid kunnen hier de ogen niet langer voor sluiten”.

Recent onderzoek van prominente Indiase NGO’s onderschrijft de noodzaak van internationale aanpak van kinderarbeid in de mijnbouw. Gedetailleerde rapporten over de Hospet-Bellary regio in de deelstaat Karnataka (‘Our mining children’, mmv de MV Foundation) en het Bundi-district in de deelstaat Rajasthan (‘Budhpura Ground Zero’ door de Mine Labour Protection Campaign, in opdracht van de Landelijke India Werkgroep) wijzen op wijdverbreide kinderarbeid.

Naast de slechte omstandigheden waarin de kinderen werken vraagt de Campagne Stop Kinderarbeid ook aandacht gevraagd voor de gevolgen voor de samenleving hiervan. In de directe omgeving van steengroeven en mijnen zijn meestal geen scholen te vinden. Het leeuwendeel van de steengroevenwerkers zijn migranten die van groeve naar groeve trekken, waardoor kinderen zich niet op een school kunnen inschrijven. De kinderen groeien letterlijk in en om de steengroeven en mijnen op, en weten niet beter dan dat dit hun natuurlijke habitat is. Schuldarbeid is ook een belangrijke factor bij het verklaren van het verschijnsel kinderarbeid. De ouders bouwen onaflosbare schulden op, waaraan kinderen dan noodgedwongen moeten meebetalen. Perspectief op een betere toekomst ontbreekt.