Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Carolien Hoogland aan de Vrije Universiteit in Amsterdam naar het effect van productinformatie op onder meer voedselkeuze door de consument.

Onder beleidsmakers lijken de verwachtingen hooggespannen als het gaat om het effect van informatie over producten, hun herkomst en de productiewijze, op de consumentenkeuzes. Hoogland vroeg zich af of consumenten wel werkelijk ‘betere’, maatschappelijk meer wenselijke keuzes maakten wanneer zij meer van dergelijke informatie kregen.
Ze onderzocht specifiek de duurzaamheid van keuzes; de producten waar het om gaat zijn vlees en vis. Met behulp van psychologische theorieën en methoden heeft zij vier empirische onderzoeken gedaan.

Daaruit komt naar voren dat informatie vooral effect heeft bij consumenten die uit zichzelf al bovengemiddeld geïnteresseerd zijn in thema’s zoals sociale rechtvaardigheid en duurzaamheid. Het transparanter maken van voedselproductieketens lijkt zeker een middel om consumenten te helpen bij het maken van goede keuzes, stelt Hoogland, maar het louter geven van feiten is geen garantie voor duurzaam consumeren.