FedEx Corp., ’s werelds grootste vrachtvervoerbedrijf, kondigt vandaag het ambitieuze doel aan om tegen 2040 wereldwijd koolstofneutraal te opereren. Om dit doel te bereiken, heeft FedEx voor de komende jaren een initiële investering van meer dan 2 miljard dollar uitgetrokken voor initiatieven die zijn ontworpen om zijn bedrijfsactiviteiten binnen de vloot van gemotoriseerde voertuigen en vliegtuigen, alsmede zijn faciliteiten, duurzamer te maken. Onderdeel hiervan is een toezegging van 100 miljoen dollar aan de universiteit van Yale ter ondersteuning van de oprichting van het Center for Natural Carbon Capture, waarmee het onderzoek naar methoden voor koolstofvastlegging wordt versneld. Daarbij ligt aanvankelijk de focus op het helpen compenseren van broeikasgasemissies die gelijk zijn aan de huidige uitstoot van luchtvaartmaatschappijen.

“Wij hebben de verantwoordelijkheid om doortastende maatregelen te nemen om de klimaatuitdagingen aan te pakken”, aldus Frederick W. Smith, President en CEO van FedEx Corp. “Dit doel bouwt voort op ons langdurige streven naar duurzaamheid in al onze activiteiten, terwijl we tegelijkertijd investeren in transformationele langetermijnoplossingen voor FedEx en onze hele sector.”

Belangrijke stappen om de doelstelling van koolstofneutraliteit te bereiken zijn onder meer:

  • Elektrische voertuigen. Tegen 2040 zal de volledige ophaal- en bezorgvloot (PUD) van FedEx bestaan uit emissievrije elektrische voertuigen. Dit wordt gerealiseerd middels gefaseerde programma’s waarmee bestaande voertuigen worden vervangen. In 2025 zal 50% van alle PUD-voertuigen die FedEx Express wereldwijd aanschaft bijvoorbeeld al elektrisch zijn, en in 2030 zal dit 100% van de aangeschafte PUD voertuigen elektrisch zijn.
  • Duurzame oplossingen voor klanten. FedEx zal met klanten samenwerken om end-to-end duurzaamheid te bieden voor hun supply chains middels koolstofneutrale verzendservices en duurzame verpakkingsoplossingen.
  • Duurzame brandstoffen. FedEx zal blijven investeren in alternatieve brandstoffen om de uitstoot van vliegtuigen en voertuigen te verminderen.
  • Brandstofbesparing en modernisering van vliegtuigen. FedEx zal voortbouwen op haar succesvolle FedEx Fuel Sense-initiatieven die zijn ontworpen om het brandstofverbruik in haar vliegtuigen te verminderen. Sinds 2012 hebben de FedEx Fuel Sense en Aircraft Modernization programma’s samen 5,41 miljard liter vliegtuigbrandstof bespaard en meer dan 13,5 miljoen kubieke ton uitstoot van koolstofdioxide (CO²) voorkomen.
  • Faciliteiten. FedEx zal zich blijven inspannen om zijn meer dan 5.000 faciliteiten wereldwijd duurzamer te maken door te blijven investeren in efficiënte faciliteiten, duurzame energie en andere energiebeheerprogramma’s.
  • Natuurlijke koolstofvastlegging. De financiering vanuit FedEx zal bijdragen aan de oprichting van het Yale Center for Natural Carbon Capture ter ondersteuning van toegepast onderzoek naar natuurlijke oplossingen voor koolstofvastlegging.

De weg naar duurzaamheid vereist nieuwe strategieën voor het verwijderen en opslaan van het koolstofoverschot van de aarde. Het Center for Natural Carbon Capture zal interdisciplinair onderzoek op het gebied van natuurwetenschappen en techniek katalyseren in een poging dit werk te versnellen.

Onderzoekers van het centrum zullen methoden ontwikkelen die voortbouwen op natuurlijke koolstofopslagsystemen, waaronder biologische ecosystemen en de geologische koolstofcyclus, waardoor waar mogelijk wordt verbeterd hoe snel koolstof kan worden geabsorbeerd, hoeveel koolstof kan worden vastgehouden en hoe lang het kan worden opgeslagen. Door deze inspanningen willen wetenschappers van Yale een portfolio van koolstofverwijderingsstrategieën creëren die op wereldwijde schaal effect hebben.

Voortbouwend op de eerdere successen in de luchtvaartsector zal het centrum haar werkterrein uitbreiden om andere mondiale emissiebronnen aan te pakken en haar bevindingen te publiceren en te delen zodat bedrijven, industrieën en regeringen kunnen profiteren van het werk dat de implementatie en uitvoering van natuurlijke koolstofopvang-strategieën over de hele wereld zal versnellen.

“Het aanpakken van de klimaatverandering is een complexe uitdaging die dringend om actie vraagt, en strategieën voor het natuurlijk afvangen van koolstof zullen een belangrijk onderdeel van die actie zijn,” zegt Dr. Ingrid C. “Indy” Burke, de Carl W. Knobloch, Jr. Dean van de Yale School of the Environment. “Door de oprichting van het Center for Natural Carbon Capture willen we meetbare strategieën ontwikkelen voor het opvangen van koolstof om de koolstofuitstoot wereldwijd te helpen compenseren.”

De toezegging van FedEx bouwt voort op een geschiedenis van duurzame praktijken. Sinds 2009 hebben de inspanningen van het bedrijf bijgedragen aan een vermindering van de CO²-emissie-intensiteit met ongeveer 40% binnen de hele onderneming, terwijl het pakketvolume in die periode met 99% is toegenomen. Onlangs stond FedEx op de eerste plaats in zijn sector op JUST Capital’s 2021 lijst van “America’s Most Just Companies” in de categorie milieu en op de eerste plaats in de sector reizen, transport en logistiek van Newsweek’s “America’s Most Responsible Companies 2021”.

“Hoewel we grote stappen hebben gezet in het verminderen van onze milieu-impact, moeten we meer doen. De lange termijn gezondheid van onze sector is direct gekoppeld aan de gezondheid van de planeet, maar deze inspanning gaat over meer dan de bottom line – het is het juiste om te doen,” aldus Mitch Jackson, Chief Sustainability Officer, FedEx Corp. “Bij FedEx zetten we ons in om mensen en mogelijkheden op een vindingrijke en verantwoorde manier met elkaar te verbinden. De stappen die we vandaag zetten, zullen een positieve bijdrage leveren aan de komende generaties.”