Fairtrade en Nespresso verzekeren aankomend jaar ruim 10.3 miljoen extra koffieplanten tegen schade door klimaatverandering. Via het Nespresso x Fairtrade Crop Insurance Program worden sinds 2020 jaarlijks al koffieplanten van bijna 5000 kleine boeren verzekerd. Dankzij het lokale initiatief Coffee Days for Good doneert Nespresso Nederland voor iedere koffiebestelling door vaste klanten een extra bedrag aan het Nespresso x Fairtrade Crop Insurance Program. Het resultaat is een verzekering voor 10.3 miljoen extra koffieplanten, bovenop het reguliere programma.

“Het is mooi om te zien dat we via een lokale activatie samen met onze vaste klanten aankomend jaar nog meer zekerheid kunnen bieden aan onze koffieboeren. Fairtrade en Nespresso werken al jarenlang intensief samen en we zoeken continu naar manieren om koffieboeren te ondersteunen, zodat zij op een duurzame wijze de toekomst van de koffiegemeenschap veilig kunnen stellen. Het Fairtrade Crop Insurance Program is hier een perfect voorbeeld van.” – Erik van Houten, Marketingdirecteur Nespresso Nederland.

Nespresso x Fairtrade Crop Insurance Program

Klimaatverandering kan desastreuze gevolgen hebben voor kleinschalige koffieboeren, zoals de boeren in de provincie Caldas, in Colombia. Door hevige regenval of langdurige droogte kunnen oogsten mislukken of koffieplanten beschadigen. De meeste koffieboeren hebben vaak zelf niet de middelen om zich te wapenen tegen deze gevolgen van klimaatverandering. Om de toekomst van de plantages en de inkomens van de kleinschalige AAA-koffieboeren veilig te stellen, lanceerden Fairtrade en Nespresso met verschillende partners, waaronder Blue Marble, in 2018 het Nespresso x Fairtrade Crop Insurance Program. Dit programma zorgt ervoor dat de boer direct uitbetaald krijgt bij schade door extreme weersomstandigheden. Hierbij wordt met behulp van een satelliet-technologie een inschatting gemaakt van het aantal beschadigde hectares. Met deze vergoeding kan de koffieboer vervolgens de schade herstellen en de toekomst van de boerderij veiligstellen.

Het Nespresso x Fairtrade Crop Insurance Program is een doorlopend programma, dat in 2018 met een pilot in Caldas, Colombia is opgezet. Eind 2020 waren er sinds de oprichting al 3917 boeren die een vergoeding voor schade door regen en droogte hebben ontvangen. Het is de bedoeling dat het programma de komende jaren wordt uitgebreid, zodat boeren in andere koffiegebieden ook verzekerd zijn tegen schade door klimaatverandering. Op dit moment worden de mogelijkheden in Kenia, Ethiopië en andere regio’s in Colombia onderzocht. Naast de verzekeringen die jaarlijks al gerealiseerd worden, heeft het programma dit jaar een extra boost gekregen doordat Nespresso tijdens de actieperiode in de maand september voor iedere koffiebestelling een extra bedrag doneerde. Het Nespresso x Fairtrade Crop Insurance Program is onderdeel van Nespresso’s bredere AAA Sustainable Quality Program, waarmee Nespresso zich inzet voor een betere toekomst voor koffieboeren.

Peter d’Angremond, directeur Fairtrade Nederland licht toe: “Tijdens de komende klimaatconferentie COP26 is klimaatrechtvaardigheid een belangrijk thema. Koffieboeren ondervinden veel last van klimaatverandering, met als gevolg dat oogsten kleiner uitvallen of soms helemaal mislukken. Dat is voor boeren, die leven van de opbrengst van hun land, een harde realiteit. Het Nespresso x Fairtrade Crop Insurance Program is een belangrijke stap om het inkomen van koffieboeren te beschermen en de toekomst van hun boerenbedrijf veilig te stellen.”

Fairtrade en Nespresso

Het Nespresso x Fairtrade Crop Insurance Program valt onder de jarenlange, intensieve samenwerking tussen beide partijen. Fairtrade en Nespresso delen de ambitie om koffieboeren te ondersteunen bij het opbouwen van duurzame bestaansmiddelen, om daarmee de toekomst van koffiegemeenschappen veilig te stellen. Om dit te realiseren hebben Fairtrade en Nespresso meerdere initiatieven opgezet. Zo is een groeiend volume van Nespresso-koffie Fairtrade gecertificeerd. Dit betekent dat Nespresso de door Fairtrade bepaalde minimumprijs voor koffie betaalt en daarbovenop een vaste premie, die boerencoöperaties investeren in de ontwikkeling van hun bedrijf en community.

Daarnaast is in 2013 het AAA Farmer Future Program opgestart, een innovatief programma in samenwerking met de Colombiaanse regering en coöperatieven in Caldas, dat kleinschalige koffieboeren pensioenfondsen aanbiedt. Dankzij dit programma kunnen de boerderijen gemakkelijker overgedragen worden tussen de verschillende generaties, zodat de jongeren in de koffieproducerende regio’s meer kansen krijgen. Sinds de lancering hebben zo’n 2045 boeren gebruik gemaakt van dit nieuwe pensioen- en langetermijnplan.

Een andere uitkomst van de samenwerking tussen Fairtrade en Nespresso is de in 2017 opgerichte Fairtrade gecertificeerde coöperatie in Centraal Atjeh, in Indonesië. Nespresso betaalt de Fairtrade premie aan deze coöperatie. Mede hierdoor krijgen de koffieboeren onderwijs over het verbeteren en vergroten van hun oogst, leren ze hoe ze klimaatbestendig worden, zijn er betere oogstmachines en opslagplaatsen gekomen en hebben de boeren nu een eigen bankrekening, zodat ze rechtstreeks betaald kunnen worden.

De komende jaren blijven Fairtrade en Nespresso hun krachten bundelen om zoveel mogelijk koffieboeren te ondersteunen en hun koffieplantages toekomstbestendig te maken.