Het tegelijkertijd verwijderen van CO2 uit de atmosfeer, verbeteren van landbouwgrond door gebruik van de koolstofcomponent (fractie) van de aarde, remineraliseren van bodems, verbeteren van het klimaat met natuurlijke oplossingen, brengen van groene kansen binnen het bereik van boeren op het platteland waaronder vluchtelingen. Fairchar wil een groot aantal lokale carbon2soil centra inrichten voor de productie van grondverbeteraar en CO2 afvanger biochar. Fairchar, een groep van slimme en bevlogen professionals, heeft dit innovatieve Carbon2Soil plan opgezet en heeft de business case rond.

Center karakteristiek

Breng landbouwers op arme grond, lokale entrepreneurs in Afrika (kan ook op Spaanse hoogvlakte) samen met EU bedrijven die een CO2 zorgplicht hebben in een gezonde zakelijke omgeving. Dan heb je een Fairchar carbon2soil center.

Verantwoording voor de centers wordt bij voorkeur gelegd bij een lokale vrouwelijke (vrouwen hebben een binding met biomassa want zij sprokkelen altijd al hout voor hun familie) ondernemer1. Deze ondernemer werkt nauw samen met een Europese counterpart. Die laatste zorgt voor de koppeling met de kennisbank van de Fairchar Cooperation.

Ongeveer 150 small-hold boeren gaan op 250 – 300 hectare de reststromen van voedingsgewassen plus biomassa verbouwd in het 3e droge seizoen aan het centrum leveren. Het centrum is in staat biomassa stromen op afkomst te controleren (voorkomen
houtkap). En zij slaat 5.000 ton CO2 jaarlijks op.

Business model

Met de innovatieve, kleinschalige technologie van Nettenergy (NL) wordt de biomassa omgezet in biochar en syngas (als elektra voor lokaal ziekenhuis of cold storage facility), houtazijn en bio-oil. De boeren ontvangen de biochar retour die ze verwerken in hun land. Zo verbetert hun land en wordt ook in het droge seizoen veel beter bruikbaar omdat biochar water vasthoudt. De center ondernemer verkoopt de andere producten op de lokale markt.

De opgeslagen CO2 in biochar levert carbon credits op voor de betrokken EU onderneming. (1)

Fairchar call-to-action

Binnen 6 maanden kan Fairchar begonnen zijn met het opslaan van CO2. Het concept ‘houtskool-in-de-grond’ is al op grote schaal in Kenia toegepast en het idee wordt door de Wereldbank ondersteund. Capaciteit is met deze technologie simpel modulair op te bouwen. En er is geen alternatief voorhanden.

Fairchar kan en wil haar claim, goedkoper en sneller een bijdrage aan de Klimaatdoelstellingen van deze regering te kunnen leveren, bewijzen door te starten met het in gebruik nemen van 10 locaties. Dat betekent het nu in ontwikkeling nemen van 10 maal 500 hectare verarmde grond. De contacten zijn lokaal al beschikbaar en gevalideerd 2). Daarom zoekt Fairchar nu ondernemingen die kleinschalig CO2 willen opslaan. 

De carbon2soil-praktijk levert een substantiële bijdrage aan het behalen van veertien (14) van de achttien (18) VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling

Over Fairchar

Fairchar is een pre-commercieel samenwerkingsverband met 40+ participanten dat de afgelopen jaren een cross- sectorale innovatie van de Fairchar oplossing voor CO2 afvang vervolmaakt heeft. Daarmee pakt zij tegelijkertijd een vijftal sociale problemen in ontwikkelingslanden aan. Concreet gaat het om het produceren van houtskool door pyrolyse samen met andere biobased producten waarvoor Nederlandse innovatieve mobiele technologie wordt gebruikt. Die houtskool wordt begraven in de arme landbouwgrond. Koolstof die in de wortels van gewassen en bomen zitten, worden zo blijvend vastgehouden.

Noten:

1 Beleidsnota BHOS: Investeren in Perspectief – Goed voor de Wereld, Goed voor Nederland.

2 Zie: https://futureproof.community/uitdagingen/fairchar-carbon2soil-zoekt-ondernemingen-die-kleinschaligco2-willen-opslaan#gematchte-oplossingen