Facilicom Group lanceert sociale onderneming Buitengewoon

Facilitair dienstverlener Facilicom Group introduceert vandaag het nieuwe bedrijf Buitengewoon om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen om een waardevolle, betaalde baan te vinden. Facilicom levert hiermee, als werkgever van ruim 32.000 medewerkers een belangrijke en substantiële bijdrage aan de maatschappij. Daarbij komt dat het bedrijf met dit initiatief ook de mogelijkheid creëert om uit andere bronnen te putten om voldoende mensen te blijven vinden voor de verschillende divisies van Facilicom. Binnen deze divisies bestonden al soortgelijke sociale initiatieven, deze worden nu gebundeld in Buitengewoon. Begin dit jaar zijn de eerste pilots gestart in Utrecht bij bedrijven waar   Bedrijfsonderdeel Facilicom Solutions al actief was. Een van de bedrijven is a.s.r. dat zelf ook veel onderneemt om medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek te bieden.

Met Buitengewoon worden mensen die een afstand tot een betaalde baan hebben op een buitengewone manier begeleid en gecoacht. Dit kunnen mensen zijn met een verblijfsvergunning, een taalachterstand of zonder startkwalificatie of opleiding maar bijvoorbeeld ook mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Door middel van intensieve, persoonlijke en vakinhoudelijke begeleiding wordt gezorgd dat zij een plek krijgen in de organisatie, in een baan die bij hen past, bijvoorbeeld binnen Gom (Schoonmaak), Albron (Catering en Horeca), Trigion (Beveiliging), Incluzio (Zorg en welzijn) of Facilicom Solutions (Facilitair management en techniek) maar zeker ook buiten Facilicom als een baan daar beter past. Dat gebeurt steeds vaker in samenwerking met opdrachtgevers; waarbij een percentage van de medewerkers binnen de opdracht vervuld wordt door mensen met een arbeidsbeperking. Buitengewoon en zijn medewerkers zijn nadrukkelijk betrokken bij de werving, training en de begeleiding van deze mensen. Zij vinden vervolgens een werkplek in loondienst binnen Buitengewoon, de divisies van Facilicom, haar opdrachtgevers of daarbuiten.

Gewone mensen die een kans verdienen

Etienne Friederichs, een van de initiatiefnemers van Buitengewoon: “Wij focussen ons op gewone mensen die echt iets kunnen, die weer een doel willen hebben en vaak verrassende talenten hebben. Onze mensen hebben alleen de ruimte nodig om in een veilige, professionele omgeving tot bloei te kunnen komen. Bij ons vinden ze deze ruimte en bouwen ze weer vertrouwen op in zichzelf, maar zeker ook in de bedrijven waar ze werkzaam zijn. Zo gaan mensen weer onderdeel uitmaken van een netwerk en een team waardoor ze vaak veel meer kunnen dan zij zelf en hun omgeving voor mogelijk hadden gehouden. Het is geweldig om hier met ons team en de divisies van Facilicom een bijdrage aan te mogen leveren.”

Krapte op de arbeidsmarkt

Los van het maatschappelijke aspect, heeft Facilicom net als iedere grote werkgever moeite met het vinden van getalenteerd en gekwalificeerd personeel. De organisatie probeert dit met een gezamenlijk arbeidsmarktbeleid voor de divisies en aandacht voor goed werkgeverschap zoveel mogelijk het hoofd te bieden. Daarnaast worden actief nieuwe bronnen aangeboord, zoals nu door middel van Buitengewoon. Friederichs: “De aanpak van Buitengewoon kan zoveel kansen opleveren voor mensen die dolgraag willen werken maar daarbij belemmerd worden om wat voor reden dan ook. Wij kijken samen met die mensen hoe we drempels kunnen wegnemen en kijken naar de dingen die wel kunnen. Daarin gaan we ver en we kijken vooral naar de mogelijkheden om de afstand naar een baan te overbruggen. Vaak zetten we daarbij ook ons netwerk in, bijvoorbeeld onze buurtteamorganisatie, die kan helpen met het oplossen van schuldproblematiek, taaltrainingen of het regelen van kinderopvang. Het doel is wat telt: een baan voor wie wil werken.”

Facilicom Group is het bedrijf achter Albron, Trigion, Gom, Incluzio en Facilicom Solutions. Samen zijn deze bedrijven goed voor ruim 32.000 banen, Dat is een verantwoordelijkheid die Facilicom nogal serieus neemt. Friederichs: “Als gezamenlijke divisies hebben we besloten een sociale onderneming te starten. Het resultaat is Buitengewoon. Of het nu om zorg, beveiliging, catering, schoonmaak, techniek of horeca gaat; wij accepteren niet langer dat mensen die heel graag aan de slag gaan, de aansluiting niet vinden. Wij bieden hen een baan en tegelijkertijd een route aan.”

Geïnteresseerden in Buitengewoon kunnen zich aanmelden via de website van Buitengewoon en werkzoekenden worden door instanties als het UWV, maatschappelijk werkers of HR medewerkers geattendeerd op de mogelijkheden van Buitengewoon.

Share Button