Expeditie Clean2Antarctica (C2A) zou oorspronkelijk in december 2017 vanuit het basiskamp op Antarctica vertrekken naar de geografische Zuidpool. In de nieuwe planning wordt dit december 2018. Door meer tijd te nemen voor de voorbereiding van deze unieke expeditie zorgt C2A er o.a. voor dat er meer ruimte is om de kracht en expertise van de teamleden en partners ten volste tot hun recht te laten komen. De reden om dit besluit op dit moment te nemen, kan in twee woorden samengevat worden: voortschrijdend inzicht.​

Clean2Antarctica (C2A) is een expeditie die laat zien dat je met schone technieken en een voertuig dat deels is opgebouwd uit afvalplastic een mooi en duurzaam avontuur kunt beleven. C2A wil zo mensen over de hele wereld inspireren om ook het plezier van een duurzamere levenswijze te ontdekken. Op deze manier wil de expeditie een bijdrage leveren aan de overgang naar de circulaire economie, waarin afval niet bestaat omdat alle materialen hergebruikt kunnen worden.

Expeditielid Edwin ter Velde: “Het halen van deadlines is ondergeschikt aan de inspiratie die we met onze expeditie willen geven. We willen onze community verder uitbouwen, o.a. door inspirerende spin-off evenementen te organiseren. Dit vraagt om tijd en aandacht voor elkaar. Door aan de oorspronkelijke deadline vast te houden, merkten we dat we vrijwel alleen maar bezig waren om onze terreinwagen (de Solar Voyager) op tijd af te krijgen. In plaats van een race tegen de klok willen we dat C2A een verhaal is, een belevenis waarin we mensen kunnen meenemen.”

Deze voortschrijdende inzichten zorgen er helaas ook voor dat gewaardeerd expeditielid Wilco van Rooijen afscheid neemt van Clean2Antarctica. Het team van C2A betreurt dit, maar is verheugd dat Van Rooijen vanuit zijn eigen filosofie zal blijven werken aan het bespoedigen van de overgang naar de circulaire economie. Van Rooijen zal daarom ook een expeditie naar Antarctica ondernemen. Deze komt op een andere manier tot stand dan die van C2A. Edwin ter Velde: “In het bedrijfsleven zie je ook dat verschillende partijen vanuit uiteenlopende visies vergelijkbare duurzaamheidsdoelen nastreven. Iedereen heeft zijn eigen manier van werken die past bij zijn kracht en levensinstelling.”

Om de nieuwe planning en de voortschrijdende inzichten over de manier waarop expeditie C2A haar doelen wil bereiken goed te communiceren, wordt de website (clean2antarctica.nl) geüpdatet. Via deze site en via social media kunnen geïnteresseerden zichzelf op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen in deze spannende expeditie. Namens het team, het bestuur, de raad van toezicht, sponsoren en partners.