Webinar ‘Boeren met toekomst! Kansen met CO2-reductie’

Wanneer

08/09/2023    
10:00 - 11:00

Waar

Online webinar
Webinar 'Boeren met toekomst! Kansen met CO2-reductie'

De verduurzaming van de agrarische sector stopt niet nu een landbouwakkoord mislukt is. Het terugdringen van broeikasgassen kan boeren een nieuw perspectief geven om hun bedrijf gezond voor te zetten. Talloze initiatieven laten zien dat het kan. Dat zijn aansprekende voorbeelden. Ook zijn er veel boeren die graag willen verduurzamen. Die zitten nog wel met veel vragen en hikken aan tegen een flink aantal hobbels die ze moeten nemen.
Tijdens het webinar ‘Boeren met Toekomst’ gaan we op zoek naar oplossingen die het pad effenen voor verduurzaming door CO2-reductie. Dat doen we aan de hand van geslaagde praktijkvoorbeelden en met deskundigen.

  • We frissen eerst uw geheugen op. Wat staat er over CO2-reductie in het Klimaatakkoord? Welke aanknopingspunten biedt het concept Landbouwakkoord?
  • Met een aantal agrariërs die al bezig zijn, praten we over waarom ze het doen, hoe ze tot deze stap kwamen en hoe ze het hebben aangepakt.
  • We sluiten af met deskundigen. Met hen onderzoeken wat er nodig is om het voor meer agrariërs aantrekkelijk te maken met CO2-reductie aan de slag te gaan

Sprekers

  • Kees Vendrik: Voorzitter Nationaal Klimaat Platform, gespreksleider
  • Hariwa Hayas: Nationaal Klimaat Platform
  • Erik Kleissen: Staat als veehouder op het punt ook vezelgewassen voor biogrondstoffen te gaan telen.
  • Linda Calciolari: Werkt bij Lekker Lupine aan het telen van eiwitrijke gewassen ter vervanging van dierlijke eiwitten
  • Sjoerd Miedema: Veehouder die het waterpeil van zijn veenweides heeft verhoogd en met zijn bedrijf een goede boterham verdient
  • Pieter Goudswaard: MVO Nederland. Hij is binnen het Agroforestry Netwerk Nederland verantwoordelijk voor ketenontwikkeling, marktvraag en het verbeteren van verdienvermogen van boeren die met agroforestry bezig zijn.
  • Peter Smit: Natuur en Milieu Federaties. Hij is betrokken bij de ontwikkeling van carbon farming en CO2 verwaarding. Hij werkt mee aan het nationale veenweideprogramma, o.a. aan optimalisatie van bestaande en ontwikkeling van nieuwe methodes voor de vrijwillige koolstofmarkt.

Gedurende het webinar betrekken wij u er weer graag bij m.b.v. Mentimeter.

Aanmelden kan hier

Kaart wordt geladen...