Klimaattop GO 2024

Wanneer

06/11/2024 - 07/11/2024    
09:00 - 17:00

Waar

Van Nelle Fabriek
Van Nelleweg 1, Rotterdam, 3044 BC
Van Nelle Fabriek
Klimaattop GO 2024

Om de achterstand op duurzaamheidsdoelstellingen als CO2-reductie in te halen is de verbinding tussen publieke en private partijen van cruciaal belang. De tweedaagse conferentie Klimaattop GO 2024 verbindt niet alleen publieke en private organisaties, maar biedt tegelijkertijd inzicht in elkaars belangen. Zo ontstaat een gezamenlijk belang en een handelingsperspectief.  

Het verduurzamen van de gebouwde omgeving in Nederland is van doorslaggevend belang voor de verduurzaming van heel Nederland. Zo is de gebouwde omgeving verantwoordelijk voor 38 procent van de totale CO2-uitstoot en 40 procent van het nationale energieverbruik. Hiervoor zijn in de afgelopen 15 jaar enorme stappen gezet in de goede richting, denk hierbij aan de installatie van zonnepanelen op 2,9 miljoen woningen en de installatie van 170.000 warmtepompen per jaar. Toch ligt Nederland nog achter op de CO2 reductie in totaliteit en in de gebouwde omgeving specifiek. De verduurzaming van de gebouwde omgeving is een complexe puzzel, die technische én sociale uitdagingen kent. Hierbij is het van groot belang dat alle stakeholders in dit proces dezelfde doelen en handelingsperspectief hebben. Hiervoor is de verbinding tussen publieke en private stakeholders noodzakelijk.

De Klimaattop GO maakt jaarlijks deze verbinding, dit handelingsperspectief en deze doelen zichtbaar tijdens een tweedaagse conferentie. Tijdens de Klimaattop GO spreken en verbinden deelnemers met elkaar. De Klimaattop GO is een forum waarbij de inbreng van elke deelnemer van harte welkom is.

De Klimaattop GO brengt het 5 thema’s samen:

> Energietransitie

> Circulair bouwen

> Klimaatbestendig bouwen

> Sociale impact

> Arbeidsmarkt

Ervaar de Klimaattop GO op 6 en 7 november 2024 in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam.

Meer informatie/aanmelden

Kaart wordt geladen...