Seminar Classificatie Businessmodellen Circulaire Economie

Wanneer

30/10/2021    
10:00 - 16:00

Waar

Faculteit Campus Fryslân van Rijksuniversiteit Groningen / De Beurs
Seminar Classificatie Businessmodellen Circulaire Economie

De ambitie om te komen tot een circulaire economie krijgt steeds meer politieke en economische aandacht. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is een praktijkgericht onderzoek uitgevoerd naar circulaire businessmodellen. Op 30 november aanstaande vindt op de Faculteit Campus Fryslân van Rijksuniversiteit Groningen een seminar plaats waarin de uitkomst van dit onderzoek gepresenteerd worden. Uitkomsten van het onderzoek zijn een classificatie van actuele en toekomstgerichte businessmodellen ondergebracht in een zelfscan waarmee organisaties kunnen bepalen waar zij staan in relatie tot de circulaire economie.

Deelname aan het seminar is gratis. Het aantal plaatsen is beperkt.

Aanmelden

Programma

Tijdstip Onderdeel
10.00 – 10.30u Inloop + koffie en thee
10.30 – 12.30u Opening door prof.dr. Gjalt de Jong (gastheer)
Mattheüs van de Pol (MinEZK)
Evert Jan van Nijen (Vereniging Circulair Friesland)
Niels Faber en Jan Jonker (classificatie Businessmodellen Circulaire Economie)
Overhandiging fysiek exemplaar zelfscan BMCE
12.30 – 13.30u Lunch
13.30 – 14.30u Workshop ronde 1, keuze uit:
– Fryslân circulair
– Nederlandse overheid en circulair
– Classificatie Businessmodellen Circulaire Economie
14.30 – 15.30u Workshop ronde 2, keuze uit:
– Fryslân circulair
– Nederlandse overheid en circulair
– Classificatie Businessmodellen Circulaire Economie
15.30 – 16.00u Plenaire afsluiting
16.00 – 16.30u Borrel
Kaart wordt geladen...