Seminar Business Modellen voor de Circulaire Economie (BMCE)

Wanneer

06/10/2016    
13:30 - 18:00

Waar

Industriepark Kleefse Waard (IPKW)
Westervoortsedijk 73, Arnhem, 6827 AV
Seminar Business Modellen voor de Circulaire Economie (BMCE)

De circulaire economie is ‘hot’. Maar ondanks veel ronkende woorden en mooie beloften is er nog vrij weinig bekend over de praktijk van de circulaire economie in Nederland. Op 6 oktober 2016 zullen de resultaten van het regionale onderzoek naar Business Modellen voor de Circulaire Economie (BMCE) gepresenteerd zullen worden. Dit zal gebeuren in Arnhem op het Industriepark Kleefse Waard (IPKW).

  • Hoe staat het nu echt met de circulaire economie in Nederland?
  • Wat doen bedrijven?
  • Wat zijn de succesvolle business cases?

Dit is het tot nu toe grootste onderzoek in Nederland en wellicht ook van Europa naar de praktijk van de circulaire economie bij bedrijven. Het onderzoek heeft in het voorjaar van 2016 plaatsgevonden en is een initiatief van de Radboud Universiteit Nijmegen (Nijmegen School of Management).
Het onderzoek geeft inzicht in hoe bedrijven in de praktijk van alledag omgaan met de circulaire economie. Weten we wel wat de circulaire economie betekent? Wat gebeurt er nu echt? En wat kunnen we leren over business- en verdienmodellen?
Ruim 500 organisaties, initiatieven en personen in de twee provincies vulden de enquete in. Vervolgens zijn bijna 50 van hen geïnterviewd. Uit het onderzoek komen acht sprekende casussen naar voren waarin het organiseren van de circulaire economie echt zichtbaar wordt.


U maakt op 6 oktober kennis met de bouwstenen waar het bij een circulaire economie om gaat:

(1) het sluiten van kringlopen
(2) en streven naar meervoudige waardecreatie
(3) het kiezen van een passende strategie
(4) het vormgeven van een organisatie die daar bij past
(5) het ontwikkelen van verdienmodellen.


U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het seminar BMCE. Gelet op de geringe entreekosten wordt een non-restitutie beleid gehanteerd. Dit betekent dat bij no-show u uw inschrijfgeld niet kunt reclameren. Als u onverhoopt verhinderd bent geef dan u plaats aan een ander (collega, baas, buurman, student of NGO) en laat ons dat dan even weten.

Vanwege de te verwachten grote belangstelling voor dit seminar adviseren wij u tijdig aan te melden en niet tot de laatste week of dag te wachten. U riskeert dan geen plaats meer te hebben. Voor inhoudelijke correspondentie over het seminar BMCE gelieve het navolgende mailadres te gebruiken: onderzoek@nieuwebusinessmodellen.nl. Om het seminar toegankelijk te maken voor een zo breed mogelijke groep geïnteresseerden worden gewerkt met een zo laag mogelijke kostendekkende toegangsprijs.
Personen die hebben meegewerkt aan het onderzoek krijgen een forse reductie op de toegangsprijs. De kortingscode wordt hen toegestuurd.
Studenten HBO en Universiteit betalen alleen de inschrijfkosten, op vertoon van hun studentenkaart van de desbetreffende instelling.

TOEGANGSPRIJZEN

€ 95,– vol tarief (incl. 21% BTW)
€ 45,– gereduceerd tarief voor mensen die hebben deelgenomen aan de enquête
€ 10,– studenten tarief op vertoon studentenkaart bij de toegang.

>>>>Inschrijven

PROGRAMMA (VOORLOPIG)

Na woorden van welkom volgt een key-note over de achtergronden van de circulaire economie en de opzet en uitvoering van het regionale onderzoek. Hierna worden de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd aan de hand van vijf korte presentaties. Het seminar wordt afgesloten met een korte terugblik en een verassende vooruitblik.
13.30 – 14.00 uur:  Inloop en registratie
14.00 – 14.05 uur:  Woord van Welkom door dagvoorzitter Hans Stegeman (hoofdeconoom Nederland Rabobank)
14.05 – 14.15 uur:   Welkom door Michiel Scheffer, gedeputeerde Provincie Gelderland
14.15 – 14.45 uur:   Key-note over het waarom van BMCE’s en de opzet en resultaten van het pilot onderzoek, Prof. Dr. Jan Jonker, Radboud Universiteit Nijmegen
Dan volgen vijf korte presentaties van 15 minuten. Elk van deze presentaties gaat in op één cruciaal aspecten van het organiseren van de circulaire economie te weten: kringlopen, waardecreatie, strategie, organisatie en verdienmodellen. Telkens worden de uitkomst uit het onderzoek rond een aspect gepresenteerd waarna een bedrijf of organisatie aangeeft hoe zij dit georganiseerd hebben.
14.45 – 15.15 uur:   Kringlopen en waardecreatie. Ivo Kothman samen met twee bedrijven
15.15 – 15.45 uur: PAUZE
15.45 – 16.30 uur:   Strategie, Organisatie en Verdienmodellen. Ivo Kothman samen met drie bedrijven
16.30 – 17.00 uur:   Synthese: wat leren we van dit onderzoek en deze middag. Jan Jonker
Hoe nu verder met de uitkomsten van dit onderzoek? Hans Stegeman en Jan Jonker
Slot en wel thuis: Hans Stegeman
17.00 – 18.00 uur:   Napraten en netwerk borrel

Inschrijven

Kaart wordt geladen...