Online symposium ‘Groene industriepolitiek – Bouwen aan de Groene Eeuw’

Wanneer

09/04/2021    
11:00 - 13:00

Waar

Livestream
Online, Online
Online symposium 'Groene industriepolitiek – Bouwen aan de Groene Eeuw'

Nederland staat aan de vooravond van de Groene Eeuw, het tijdsgewricht waarin onze samenleving circulair en klimaatneutraal zal zijn. In de transitie naar de Groene Eeuw speelt de zware industrie – met name raffinage, chemie en basismetaal – een hoofdrol, als grootverbruiker van grondstoffen en verantwoordelijke voor een kwart van de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen. Tegelijkertijd is de zware industrie onmisbaar voor de Groene Eeuw, als leverancier van cruciale producten voor de transities in de energievoorziening, mobiliteit, voedselvoorziening, de zorg en gebouwde omgeving. Vergroening van de zware industrie is dus cruciaal – zonder groene industrie geen Groene Eeuw.

Maar hoe bouwen we een groene industrie? Is een volledig groene industrie mogelijk en zo ja, hoe ziet die er dan uit? Moet die groene industrie in Nederland gevestigd zijn? Wat is de rolverdeling tussen industrie, overheden en andere betrokken partijen? Welk beleid is nodig?

Op vrijdag 9 april presenteert Wetenschappelijk Bureau GroenLinks het rapport Groene Industriepolitiek – Bouwen aan de Groene Eeuw. In afzonderlijke hoofdstukken worden deelvragen verkend door onder andere Heleen de Coninck, Koen Frenken, Marko Hekkert, Matthijs Janssen, John Kerkhoven, Derk Loorbach en Evert-Jan Velzing. In het slothoofdstuk geven Evert Nieuwenhuis (Wetenschappelijk Bureau GroenLinks) en Tom van der Lee (Tweede Kamer GroenLinks) een ambitieuze, realistische en GroenLinkse visie op groene industriepolitiek.

Programma

Tijdens het symposium debatteren we over de belangrijkste bevindingen van het rapport en wat er de komende kabinetsperiode moet gebeuren om de Nederlandse industrie groen en toekomstbestendig te maken.

Sprekers zijn onder anderen Jesse Klaver (TK GL), Diederik Samsom (Europese Commissie), Marjan van Loon (Shell Nederland), Tom van der Lee (TK GL), Marjolein Demmers (Natuur & Milieu), Heleen de Coninck (TU Eindhoven en IPCC-auteur) en Bas Eickhout (EU GL).

De presentatie is in handen van Noortje Thijssen (directeur WBGL).

Platform

Het symposium vindt plaats via Zoom. Deelnemers krijgen kort voor aanvang per e-mail een toegangslink toegestuurd.

Rapport

Deelnemers krijgen het rapport voorafgaand aan het symposium per email toegestuurd. Vanaf 9 april is de publicatie te downloaden via www.wbgl.nl/publicaties

Aanmelden

Kaart wordt geladen...