Het ministerie van Buitenlandse Zaken onderzoekt of het beleid voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) vernieuwd moet worden, en zo ja hoe. IMVO betekent dat Nederlandse bedrijven die zakendoen in het buitenland rekening houden met bijvoorbeeld mensenrechten, arbeidsomstandigheden en milieu. Tot het onderzoek behoort een enquête onder relevante ondernemingen.

Enquête

Het ministerie maakt hierbij onder meer gebruik van de kennis van bedrijven die internationaal zakendoen. In opdracht van het ministerie voert The Terrace deze enquête uit om de ervaringen en verwachtingen van bedrijven over het IMVO-beleid in kaart te brengen.

Om de kwaliteit van de resultaten te bevorderen wordt de enquête bij voorkeur ingevuld door iemand met kennis van en ervaring met duurzaamheid of MVO binnen uw bedrijf.

Daarnaast wordt u uitgenodigd om de enquête per bedrijf maximaal één keer in te vullen. Vragen die zijn gemarkeerd met een sterretje (*), zijn vereist.

Om een goed beeld te krijgen van wat er speelt bij bedrijven is het van belang de vragen waarheidsgetrouw in te vullen. De door u gegeven antwoorden en gegevens zullen uiteraard geheel anoniem en vertrouwelijk worden verwerkt.

Het invullen van deze enquête neemt ongeveer 15 minuten van uw tijd. U kunt de enquête invullen tot 24 januari 2020.