Per 31 december 2025 moet er één centrale, Europese database operationeel zijn waarin onder meer alle financiële en duurzaamheidsinformatie van Europese beursgenoteerde ondernemingen is opgenomen. De Europese Raad van ministers is dit op 29 juni jl. overeengekomen. Het akkoord betekent een jaar uitstel in vergelijking met het voorstel dat de Europese Commissie in november 2021 hieromtrent presenteerde.

Het ‘European Single Acces Point’ moet het voor beleggers en andere belanghebbenden gemakkelijker maken om de financiële en duurzaamheidsinformatie van Europese beursgenoteerde ondernemingen te vinden en digitaal te gebruiken. De Europese koepel van beurstoezichthouders, ESMA, zal verantwoordelijk zijn voor de bouw, de werking en het beheer van het centrale informatiepunt. Alle informatie die de beursgenoteerde ondernemingen en financiële instellingen openbaar dienen te maken op grond van verschillende vennootschaps- en effectenrechtelijke verordeningen en richtlijnen zullen in de database worden opgenomen. Het gaat dan om informatie die nu al aan de nationale beurstoezichthouders, zoals de Autoriteit Financiële Markten (AFM), moet worden verstrekt. Dit is bijvoorbeeld de financiële verslaggeving, koersgevoelige informatie, meldingen van substantiële shortposities en aandelenbelangen, prospectussen en biedingsberichten. Ondernemingen kunnen in aanvulling hierop en op vrijwillige basis vanaf uiterlijk 31 december 2029 andere, belangrijke informatie over hun economische activiteiten aanleveren.

De Europese Raad wil dat de ondernemingen de informatie aanleveren bij de nationale toezichthouder, zoals de AFM, die dit vervolgens doorstuurt naar ESMA. Het EP moet zijn positie over het Commissievoorstel nog opstellen. Daarna zullen de Europese Raad, het EP en de Europese Commissie de onderhandelingen openen over de definitieve tekst van de verordening.