De Sustainability Awards zijn 9 jaar geleden ingesteld door een samenwerkingsverband van Europese accountantsberoepsorganisaties met het doel de ontwikkeling van de maatschappelijke verslaggeving te bevorderen. Op dit moment participeren 15 Europese landen. De genomineerden zijn de prijswinnaars in de participerende landen.

Namens Nederland waren de verslagen van Heineken en Gasunie voorgedragen. Deze verslagen zijn niet in de prijzen gevallen. Wel wordt in het ESRA-juryrapport 2004 aandacht besteed aan het duurzaamheidsverslag van Heineken NV. Opgemerkt wordt dat het verslag van Heineken een duidelijke structuur heeft, goed leesbaar is en open en eerlijk is over bijvoorbeeld alcoholmisbruik. Ook wordt in het verslag ingegaan op de rapportagegrondslagen en de reikwijdte van het verslag.

Gezien de geringe ontwikkeling in de ingediende milieuverslagen is besloten dit jaar geen Europese prijs voor het beste milieujaarverslag uit te reiken.