Het Europees Parlement sluit zich met haar resolutie aan bij de eisen van de Global March Against Child Labour en de Europese -Clean Clothes Campaign’.
In Nederland voeren Landelijke India Werkgroep, Schone Kleren Kampagne, FNV en CNV Jongerenorganisatie actie voor betere arbeidsomstandigheden in de sportgoederenindustrie onder het motto -Onrecht scoort slecht’.**

Het Europees Parlement meent dat onlangs verschenen rapporten -duidelijk aantonen dat in beide landen[India en Pakistan] er nog steeds veel kinderen, soms niet ouder dan 10 jaar, voetballen fabriceren’. Zij stelt dat kinderarbeid -de armoede doet voortbestaan en ontwikkeling verhindert doordat salarissen laag worden gehouden [en] volwassenen werkloos worden gemaakt’.

Opmerkelijk is ook dat het Parlement alle sportartikelfabrikanten verzoekt om de productieplaatsen van sportartikelen bekend te maken en te zorgen voor onafhankelijk gecontroleerde verslagen. Daaruit zou moeten blijken dat hun productie in overeenstemming is met het FIFA-contract en dat werknemers met de uitbetaalde lonen in hun levensonderhoud kunnen voorzien.
Verder doet het Europees Parlement ook een oproep aan de voetballers en de clubs die hen vertegenwoordigen ervoor te zorgen dat sponsorbedrijven geen gebruik maken van kinderarbeid bij de fabricage van hun producten.