Het aandeel afval dat wordt gerecycled zou omhoog moeten gaan naar 70 % in 2030, tegen 44 % vandaag, De parlementsleden willen ook dat de afvalbeheerplannen het aandeel van stortplaatsen – die een grote impact op het milieu hebben – beperken tot 5 %, en een reductie van 50 % voedselverspilling verwezenlijken tegen 2030. Het Parlement zal nu gaan onderhandelen met de Raad van Ministers.

Statistieken uit 2014 laten zien dat 44 % van al het huishoudelijk afval in de EU wordt gerecycleerd of gecomposteerd. In 2004 was dit slechts 31 %, in 2020 zouden EU lidstaten meer dan 50 % van het afval moeten recycleren of composteren. (Bron: Eurostat, geciteerd in deze EPRS briefing).

“Vandaag heeft het Parlement met een zeer grote meerderheid laten zien dat het geloofd in de transitie naar een circulaire economie,. (S&D, IT). We hebben besloten om de ambitieuze streefcijfers voor recycling and stortafval terug te zetten op de percentages die die Europese Commissie oorspronkelijk had voorgesteld in 2014”, aldus rapporteur Simona Bonafè.

“De vraag naar nieuwe grondstoffen in de wereldeconomie zou kunnen oplopen met 50 % in de komende vijftien jaar. Om deze trend te keren, moeten we een circulair ontwikkelingsmodel instellen dat materialen en hun waarde in omloop houdt, de enige manier om duurzaamheid te kunnen verenigen met economische groei”.

“Hergebruik, recycling en herstel worden de sleutelwoorden waaromheen een nieuw paradigma moet worden gebouwd om duurzaamheid, innovatie en concurrentievermogen te stimuleren, zodat afval niet langer een probleem wordt maar een hulpbron”, voegde ze toe.

Afval en verpakkingsafval

 Tegen 2030 zou 70 % van het gewicht van het zogenoemd huishoudelijk afval (van huishoudens en van ondernemingen) worden gerecycleerd of geprepareerd voor hergebruik (gecontroleerd, schoongemaakt of gerepareerd), aldus de Europarlementariërs. Het voorstel van de Europese Commissie was 65 %.

Voor verpakkingsmateriaal, zoals papier en karton, plastic, glas, metaal en hout stellen de parlementsleden een streefcijfer van 80 % voor, met voor ieder materiaal interim doelen voor 2025.

Stortplaatsen

De ontwerpwet beperkt het aandeel huishoudelijk afval dat wordt gestort tot 10 % in 2030. De parlementsleden willen dit verder terugbrengen tot 5 %, maar wel met een uitstel van vijf jaar, onder bepaalde voorwaarden, voor lidstaten die in 2013 nog steeds meer dan 65 % van hun huishoudelijk afval stortten.

Voedselverspilling

Naar schatting wordt er in de EU jaarlijks 89 ton afval verspild, dat is 180 kg per hoofd van de bevolking, per jaar. De parlementsleden willen nu een streefcijfer van 30 % minder voedselverspilling in 2030 en 50 % minder in 2050, ten opzichte van 2014. Ze stellen ook voor marien afval een vergelijkbaar streefcijfer voor.

Volgende stappen

De vier rapporten die dinsdag zijn aangenomen vormen de onderhandelingspositie van het Parlement voor de onderhandelingen met de Raad van Ministers, die nog geen standpunt heeft ingenomen.