North Sea Port nam vandaag, woensdag 26 mei, het PERS-certificaat van de Europese havenvereniging ESPO in ontvangst. North Sea Port voegt zich zo bij de selecte club havens die het label voor duurzaam milieubeheer mogen voeren. Maar het behalen van dat keurmerk is geen eindpunt. North Sea Port is de eerste grensoverschrijdende haven en de eerste Vlaamse haven die het PERS-certificaat behaalt. Die dubbele primeur zet de kroon op het werk dat de haven al jaren op het vlak van milieubeheer levert.

“De ambitie om dit certificaat te halen was bij de fusie tussen Gent en Zeeland Seaports reeds neergezet en in het strategisch plan opgenomen”, onderstreept CEO van North Sea Port Daan Schalck. “Meer dan het certificaat zelf telt het streven naar een beter milieu. We hechten ontzettend veel belang aan circulariteit en verduurzaming in onze eigen processen. Dit naast de vele inspanningen die onze bedrijven en andere stakeholders samen met ons leveren om hun activiteiten te vergroenen, de natuur meer ruimte te geven en de klimaat- en energietransitie waar te maken. Die transitie staat ook centraal in het nieuwe strategisch plan dat we voor de komende vijf jaar aan het uittekenen zijn. Het certificaat geeft aan dat we die uitdaging actief aangaan.”

Europees netwerk

PERS staat voor ‘Port Environmental Review System’. Het gaat om een systeem voor milieubeheer dat op maat van havens is uitgewerkt voor hun duurzame ontwikkeling. Het maakt het mogelijk de milieuprestaties van havens te meten en waar nodig bij te sturen. De certificering gebeurt door een onafhankelijke organisatie. Een haven krijgt het label ook niet voor eeuwig en altijd: om de twee jaar volgt een evaluatie. PERS-gecertificeerde havens moeten acties ondernemen om het op milieuvlak beter te doen en hun uitstoot terug te schroeven. North Sea Port zet hiervoor onder meer in op het gebruik van biobrandstoffen bij baggerwerken.

Het certificaat zit onder de vleugels van de ‘European Sea Ports Organisation’ (ESPO). Onder de noemer ‘EcoPorts’ delen een 110-tal leden hun kennis en ervaring over milieubeheer. Intussen behaalden een dertigtal daarvan reeds het PERS-kwaliteitslabel voor hun milieubeheer. North Sea Port wordt lid van deze selecte club. “Een mooie prestatie vinden we zelf. Zo’n milieubeheersysteem over een landsgrens opzetten, is niet evident”, aldus Daan Schalck.

Digitale regatta

De uitreiking van het milieukwaliteitslabel vond plaats in North Sea Port tijdens de digitale driedaagse ‘regatta’ die ESPO dit jaar organiseert ter vervanging van haar jaarlijkse conferentie. Op de tweede dag van die virtuele reis van Valencia naar Oslo deed de Europese havenvereniging op 26 mei Gent aan, waar North Sea Port als gastheer optreedt.

Over ESPO

De European Sea Ports Organisation (ESPO) is de spreekbuis van zeehavens binnen de Europese Unie. Zij vertegenwoordigt havens en havenverenigingen uit 22 lidstaten én Noorwegen en waakt erover dat bij het uitstippelen van het Europees beleid het belang van zeehavens niet uit het oog verloren wordt. ESPO zorgt er voor dat havens alle relevante informatie over dat beleid krijgen. Daan Schalck, CEO van North Sea Port, is momenteel vicevoorzitter van ESPO.