Het vertrouwen in organisaties als Greenpeace, Amnesty International en het Wereld Natuurfonds is in Europa vaak tweemaal zo hoog als in overheid, ondernemingen en media. In de Verenigde Staten daarentegen blijkt het vertrouwen in bedrijven als Microsoft, McDonalds en Coca-Cola groot. Groter dan in menige NGO. De culturele tegenstelling die hiervan het gevolg is leidt tot veel onbegrip. Zo blijkt de houding van de VS ten aanzien van corporate social responsibility in Europa onderwerp maar matig begrepen te worden. Omgekeerd reageert Amerika verbaasd op de mate waarin men in Europa zijn ‘oren naar NGO’s laat hangen’, zo blijkt. Met een stijging van de score als organisaties die ‘het juiste doen’ van 48 procent naar 51 procent verstevigden NGO’s in Europa hun dominante positie. Ook het vertrouwen in de media steeg in Europa van 23 procent naar 33 procent. Door de aandacht voor defensie en nationale veiligheid sinds 11 september 2001 is het vertrouwen dat de overheid ‘het goede doet’ in de Verenigde Staten toegenomen van 36 procent naar 41 procent. -NGO’s zijn inmiddels een belangrijke partij om rekening mee te houden bij het runnen van een wereldwijde organisatie als het gaat om milieu of sociale rechtvaardigheid zijn ze vaak de enige geloofwaardige bron’, aldus Richard Edelman, president en CEO van Edelman PR worldwide tijdens het World Economic Forum in New York. -Zelfs in tijden van recessie en de gebeurtenissen van 11 september hebben NGO’s hun geloofwaardigheid vergroot. In Europa vullen NGO’s een gat dat is ontstaan door een afnemend vertrouwen in de bestuurlijke capaciteiten van de overheid.’