Wat is de relatie tussen de culturele afkomst van een CEO en de bedrijfsverantwoordelijkheid van het bedrijf? Deze vraag staat centraal in het onderzoek van promovenda Frederique Bouwman, die de culturele achtergronden van CEO’s vergelijkt met de milieu- en sociale intenties en resultaten van hun bedrijven. Het onderzoek wordt uitgevoerd met ondersteuning van prof. dr. Sadok El Ghoul van de University of Alberta in Canada. Bouwman ontving voor dit onderzoek financiering van Behavioral Finance e.v.

Bouwman hoopt met dit onderzoek inzicht te verschaffen in hoe persoonlijke en culturele achtergronden de duurzaamheidsstrategieën van bedrijven beïnvloeden. Dit is van groot belang voor beleidsmakers, investeerders en de samenleving als geheel, aangezien een beter begrip van deze dynamieken kan leiden tot effectiever beleid en een duurzamere bedrijfsvoering. Persoonlijke karakteristieken van managers zijn bijzonder relevant op het gebied van duurzaamheidsstrategieën, omdat zich een meervoudig optimalisatieprobleem voordoet. Deze complexiteit creëert meer ruimte voor persoonlijke interpretatie.

Bedrijven in de Verenigde Staten

Het onderzoek richt zich op bedrijven in het immigratieland Verenigde Staten om externe factoren zoals wet- en regelgeving stabiel te houden. Door te focussen op de culturele achtergronden van CEO’s, onderzoekt Bouwman hoe deze van invloed zijn op zowel milieu- als sociale intenties en resultaten van bedrijven. Dit biedt een unieke inkijk in hoe persoonlijke motivatie de duurzaamheidsstrategieën van bedrijven kan beïnvloeden.

Eerste bevindingen

De eerste resultaten van het onderzoek laten interessante patronen zien. Zo blijkt dat CEO’s met een meer ‘feminine’ afkomst positief bijdragen aan zowel milieu-uitkomsten als intenties. Een hoge mate van onzekerheidsvermijding in de afkomst van CEO’s blijkt daarentegen wel positief gerelateerd te zijn aan intenties, maar negatief aan uitkomsten. Dit kan verklaard worden doordat investeringen die nodig zijn om resultaten te verbeteren vaak onzekerder zijn dan die voor intenties. Tot slot bevordert een langetermijnvisie alle aspecten van duurzaamheid binnen een bedrijf.

Bijdrage aan de literatuur

Het onderzoek van Bouwman draagt bij aan de bestaande literatuur over besluitvorming en MVO door culturele afkomst van CEO’s als een mogelijke verklaring voor verschillende MVO-strategieën te introduceren. Door gebruik te maken van gedetailleerde milieu- en sociale informatie in plaats van geaggregeerde ESG-ratings, kan dit onderzoek onderscheid maken tussen intenties en daadwerkelijke uitkomsten op het gebied van duurzaamheid.

Behavioral Finance e.v.

Behavioral Finance e.v. is een vrijwillige (Eingetragener) vereniging, gevestigd in Duitsland, die bestaat uit een team van academici en praktijkmensen die betrokken zijn bij verschillende aspecten van onderzoek naar gedragseconomie. Het doel van de vereniging is het bevorderen van onderzoek gericht op het verbeteren van de financiële besluitvaardigheid op basis van inzichten op gebied van gedragseconomie. Dit doel wordt met name gerealiseerd door de toewijzing van onderzoeksgelden voor experimenten en empirisch werk, onderzoeksprijzen, ondersteuning van conferenties en verspreiding van onderzoeksresultaten.