Op 2 juni vond er een inspirerend werkbezoek plaats in Haarlem, waar Europarlementariër Lara Wolters een bezoek bracht aan verschillende impactondernemers en organisaties die bijdragen aan een duurzame nieuwe economie. Het bezoek was een uitstekende gelegenheid om de positieve ontwikkelingen op het gebied van impact ondernemerschap in Haarlem en de landelijke samenwerking te belichten, maar ook om de urgentie en noodzaak te benadrukken om op beleidsniveau meer te doen.

Het werkbezoek werd bijgewoond door Floor Roduner, wethouder Financiën in Haarlem, en Renée Roodhuizen, vicefractievoorzitter en gemeenteraadslid van de PvdA. Het vond plaats daags nadat het Europees Parlement de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDD) had aangenomen, een wet die ketenverantwoordelijkheid regelt bij bedrijven en een belangrijke stap is op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). Lara Wolters, als drijvende kracht achter deze wet, heeft zich ingezet om deze door het parlement te loodsen.

Stadssafari door Haarlem

Het programma van het werkbezoek bestond uit ontmoetingen met diverse impactondernemers en organisaties die allemaal een bijdrage leveren aan een duurzame nieuwe economie. Bij het samenstellen van het programma is specifiek gekeken naar ondernemers die direct of indirect te maken hebben met Europese regelgeving, om zo de relevantie van het werk van Lara Wolters te benadrukken en haar te inspireren om actuele vraagstukken aan te pakken.

Landelijk samenwerken, regionaal ondersteunen

Het werkbezoek begon met een ontvangst en korte rondleiding bij de Seinwezen, waar de Stichting Stadsgarage is gevestigd. Andre Brasser, de oprichter van Stichting Stadsgarage, vertelde enthousiast over het ontstaan van de organisatie en de locatie met het eerste collectieve zonnedak van Noord-Holland. “Deze locatie symboliseert de inzet van Stichting Stadsgarage voor duurzaam ondernemerschap en het bijdragen aan een duurzame economie waarin maatschappelijk verantwoord ondernemen de norm is,” aldus Andre Brasser.

Tijdens het werkbezoek waren er op drie locaties interessante gesprekken georganiseerd. Mark Damman,impact developer bij Stichting Stadsgarage en auteur van het opiniestuk “Maak van Nederland een belastingparadijs voor impactondernemers”, benadrukte het belang van positieve prikkels om impactondernemers vooruit te helpen. Hij pleitte voor samenwerking tussen Europa, provincie en gemeente om de duurzame economie te versterken.

Verschillende gasten deelden in het eerste gesprek hun expertise en inzichten. Edwin Teljeur, impactondernemer en projectleider van City Deal Impact Ondernemen, benadrukte het belang van een landelijk netwerk en een regionale aanpak. Pjotr Anthoni, bestuurslid van Code Sociaal Ondernemer en belastingdeskundige bij PwC, bracht naar voren dat de huidige regelgeving impactondernemers niet voldoende ondersteunt en dat belastingmaatregelen ook een stimulerende werking zouden moeten hebben. Ruud Meijer, aanjager nieuwe economie bij de gemeente Haarlem, pleitte voor het gebruik van Social Return on Investment (SROI) om impactondernemers en opdrachtnemers bij de overheid te verbinden.

Impactondernemen een positieve golf

Het tweede onderdeel van het werkbezoek was de rondleiding bij Oceans, waar het 100% duurzame hoofdkantoor van Dopper en Mama Gaia, winnaar Best Vegan Restaurant 2022, zijn gevestigd. Dopper, bekend van de herbruikbare waterfles, benadrukte de noodzaak voor meer maatregelen om de oceaan plasticvrij te maken. Hoewel de Europese Unie al stappen heeft genomen met een verbod op bepaalde wegwerpplastic items, is er meer nodig om onze oceanen te redden. Het belang van Europese regelgeving en samenwerking werd hier duidelijk.

Tijdens het bezoek aan Oceans sprak Lara Wolters ook met impactondernemers die daar kantoor houden. Ze had een gesprek met Martin de Jong van Empact en Mildred Hofkes van Nieuw Bestuur. Ze bespraken de uitdagingen die bedrijven en organisaties ervaren bij het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen, zoals administratieve rompslomp en onduidelijkheid. Martin pleitte voor meer perspectief en positieve stimulans in het beleid om welwillende ondernemers beter te ondersteunen. Mildred Hofkes van Nieuw Bestuur benadrukte de noodzaak om af te stappen van winstmaximalisatie en monocultuur in de organisaties. Ze pleitte voor toekomstbestendig bestuur, waarin jongeren een belangrijke plaats hebben en dat zich richt op stakeholderswaarde en maatschappelijk draagvlak. Het gesprek onderstreepte het belang van een inclusieve benadering van duurzaam ondernemerschap en een ondersteunende beleidsomgeving.

Warm onthaal bij TommyTomato

Het werkbezoek werd afgesloten met een bezoek aan TommyTomato, een succesvolle impactonderneming die warme lunches vol groente levert op basisscholen. Koen de Swaaf, groenteambassadeur van TommyTomato, gaf een rondleiding en serveerde een gezonde schoollunch. Dit illustreerde op een inspirerende manier hoe impactondernemingen bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van kinderen en ouderen. Maar ook hoe een duurzame organisatie niet plasticvrij kan worden, omdat de productinnovatie de politieke ambities niet kan bijhouden.

Het werkbezoek aan impactondernemers in Haarlem werd door zowel Lara Wolters als de ondernemers als positief ervaren. Het liet zien dat er veel positieve ontwikkelingen plaatsvinden in de wereld van impactondernemerschap. Tegelijkertijd benadrukte het de noodzaak om op beleidsniveau meer te doen om de positie van impactvolle ondernemingen te verbeteren. Het belang van Europese regelgeving, samenwerking tussen verschillende overheidsniveaus en het creëren van positieve prikkels werden benadrukt. Met de juiste inzet en samenwerking kan de duurzame economie verder worden versterkt en kan een verschil worden gemaakt voor een betere toekomst.