Europa heeft Amerika veel te bieden. Daar zijn ook Amerikaanse topmanagers van overtuigd. Bij CEO’s aan de overzijde van de Atlantische Oceaan leeft de gedachte dat Europa voorop loopt op belangrijke (bedrijfs)economische terreinen.

Dit is een van de conclusies uit een onderzoek van Roland Berger Strategy Consultants onder CEO’s in Amerika en Europa. Europa blinkt uit in corporate governance, zo vinden de Amerikanen. Door de boekhoudschalen, zoals bij Enron, staan bij het topmanagement in Amerika thema’s als transparantie en verantwoording hoog op de agenda.

Het imago van CEO’s heeft klappen opgelopen, en voor het herstel van vertrouwen wordt serieus gekeken naar bijvoorbeeld het Nederlandse stelsel van corporate governance. Ook zien Amerikanen Europa als leidend op het gebied van industriebeleid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De klimaatproblematiek bereikt ook in Amerika de directiekamers.

Ons Calimerocomplex is dus verre van terecht. Wederzijds kunnen en moeten we meer van elkaar leren. Kennisuitwisseling biedt volop kansen, ook voor Europa. Op terreinen als gentechnologie, marktwerking en het stimuleren van onderzoek kan Europa veel van Amerika opsteken, zo stellen Europese CEO’s. Zo vullen beide continenten elkaar aan.

Op de vraag of een nauwere trans-Atlantische samenwerking belangrijk is, antwoordt een meerderheid aan beide zijden van de oceaan bevestigend. Toch staat Europa duidelijk meer te trappelen, zeker als het gaat om harmonisatie van standaarden en het vormen van een gezamenlijke, vrijere markt. Amerika houdt bij deze punten de boot af.

Zij zien meer voordelen in het vormen van een front tegen opkomende economieën als India en China, en problemen aanpakken als fraude en piraterij. De trend binnen de continenten is tegengesteld. Amerika sluit meer en meer de poorten met name om veiligheidsredenen, terwijl binnen Europa de grenzen juist opengaan en de markt geografisch verder wordt uitgebreid. Amerikanen associëren samenwerken met torenhoge kosten, terwijl Europeanen vooral kostenvoordelen zien.

In de Europese Unie ervaren we aan den lijve dat het bundelen van krachten soelaas biedt. Het is zaak de Amerikanen daarvan te overtuigen. Tot dat moment kan Europa kijken hoe de gepercipieerde sterktes om te zetten in economische bedrijvigheid. Met name op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen zouden er kansen moeten zijn.

Arnoud van der Slot, partner bij Roland Berger Strategy Consultants