Moet een kapotte stofzuiger herstelbaar zijn? Zouden smartphones in Europa langer moeten meegaan? Heb je hier een mening over, deel deze dan via de Europese online raadpleging.

Niet-duurzame consumptie van goederen, die leidt tot steeds meer afval, is een van de belangrijkste factoren die een negatieve invloed hebben het mondiale milieu. Om de kringloop economie en duurzame consumptie te bevorderen en onnodige verspilling te voorkomen, is de levensduur van een product cruciaal. Deze levensduur wordt beïnvloed door het ontwerp en het gebruik van het product. Producten hebben een lange levensduur als ze duurzaam zijn ontworpen en zo lang mogelijk worden gebruikt.

Uit studies blijkt dat een van de belangrijkste oorzaken van de vroegtijdige afdanking van goederen gelegen is in de moeilijkheden om defecte producten te repareren. Om dit probleem aan te pakken moeten er meer mogelijkheden komen om defecte goederen te laten herstellen.

Vandaag heeft de Europese Commissie dan ook een online raadpleging gelanceerd om feedback te verzamelen zodat ze daarna met maatregelen kan komen. Denk aan een nieuw wetsvoorstel over het recht op reparatie en aan veranderingen van de Europese richtlijn over de verkoop van goederen.