De vergelijkende studie werd voorgelegd aan de Ethibel-registercommissie, een onafhankelijke raad van experts. Die heeft tot taak om, op basis van de informatie in de dossiers, een selectie te maken van de beste bedrijven in de sector. Zij worden dan toegevoegd aan het Ethibel-investeringsregister. Dat bevat een limitatieve lijst met aandelen die in aanmerking komen voor duurzame beleggingsfondsen met een Ethibel-label.

De selectie was een moeilijke oefening. De sectorstudie leverde geen duidelijke -winnaars’ of -verliezers’ op. Ook de ratings, die deel uitmaken van de Ethibel-methodologie, wezen op vrij gelijkmatige prestaties. Uiteindelijk krijgt Interbrew de beste beoordeling op het sociale vlak. Heineken is tweede, omwille van de goede evaluatie door de vakbonden en zijn positieve initiatieven in ontwikkelingslanden, net voor SAB Miller. Scottish & Newcastle en Carlsberg sluiten de rij.

Op milieuvlak scoort Scottish & Newcastle het best, voor Carlsberg en Heineken. Interbrew en SAB Miller scoren veeleer matig.

Inzake corporate governance is het moeilijk om een betekenisvol onderscheid te maken. Heineken is duidelijk het minst doorzichtig.

Uiteindelijk komt het toch als beste bedrijf uit de sectorstudie – waarmee Ethibel volgens de chauvinistische lezer (m/v) allicht bewijst dat de duurzaamste pint niet noodzakelijk de lekkerste is. Heineken heeft het meest evenwichtige profiel: geen uitzonderlijke prestaties, maar een behoorlijk gemiddelde op de belangrijkste domeinen. Er wordt een knipperlicht geplaatst bij het gebrek aan economische doorzichtigheid. Interbrew dankt zijn tweede plaats aan het zeer behoorlijk intern sociaal beleid. Op milieuvlak heeft het wel nog een hele weg af te leggen. De raad van bestuur van Ethibel beslist dat Interbrew en Heineken aan zijn investeringsregister mogen toegevoegd worden.