Essent laat medewerkers duurzamer reizen

Essent gaat haar medewerkers stimuleren om nog duurzamer te gaan reizen. Deze ambitie spreekt het energiebedrijf uit met de ondertekening van de Dutch Business Sustainable Mobility Pledge. Dit is een initiatief van Anders Reizen, een coalitie van 36 grote Nederlandse bedrijven om zakelijke en woon-werkkilometers te vergroenen. 

Een betere wereld begint bij jezelf

Jacqueline Touw, directeur HR bij Essent: “Essent en ons moederbedrijf innogy dragen bij aan de vermindering van de CO2-uitstoot door verduurzaming van de energievoorziening. Een betere wereld begint echter bij jezelf. Daarom kijken we ook kritisch naar het energieverbruik van onze eigen organisatie. Mobiliteit en transport hebben daar een aanzienlijk aandeel in. Door deel te nemen aan de Anders Reizen coalitie committeren wij ons om samen met onze medewerkers de CO2-uitstoot van ons zakelijke verkeer verder omlaag te brengen.”

Beweging groter maken

Carola Wijdoogen, directeur Duurzaam Ondernemen bij NS, namens de coalitie: “Ruim een kwart van de CO2-uitstoot van Nederland komt van personen- of goederenvervoer. Daarvan wordt een derde veroorzaakt door automobilisten. Meer dan helft van alle autokilometers in Nederland worden gereden voor de werkgever. We hebben als coalitie de ambitie om vanaf 2020 circa een halve megaton CO2 per jaar te besparen door actief te sturen op vermindering van de CO2-uitstoot van bedrijfs- of organisatie gerelateerde mobiliteit. We zijn erg blij dat Essent zich als werkgever heeft aangesloten om de Anders Reizen beweging groter te maken.”

Duurzame stappen

Essent heeft al diverse stappen gezet in de verduurzaming van haar mobiliteit. Zo kunnen medewerkers thuiswerken en gebruikmaken van een mobiliteitskaart voor zakelijke reizen en woon-werkverkeer met het openbaar vervoer. Daarnaast voerde Essent eerder deze maand een duurzame leaseregeling in, waarin medewerkers alleen kunnen kiezen voor volledig elektrische of plug-in hybride auto’s. De komende tijd gaat Essent samen met de andere deelnemers stapsgewijs aan de slag met de verdere verlaging van de CO2-uitstoot van haar mobiliteit

Noot: Innogy/Essent is partner van het 17de Nationaal Sustainability Congres op 9 november a.s. en zal een workshop verzorgen met interessante sprekers getiteld “Maatschappelijke Impact van de Energietransitie”

Share Button