Eddy Grid, het recente initiatief van een team van founders met ervaring bij bedrijven zoals Booking.com, Tesla, Lightyear en Red je Pakketje, streeft ernaar om de groeiende wachtlijsten bij netbeheerders terug te dringen. Ze richten zich op het slimme gebruik van batterijen gecombineerd met geavanceerde energiemanagement software.

Terwijl de wachtlijsten van netbeheerders blijven groeien, presenteert Eddy Grid een oplossing voor bedrijven die geconfronteerd worden met beperkingen in hun stroomaansluiting. De aanpak van Eddy Grid gaat verder dan alleen lokale problemen oplossen; het bedrijf handelt ook ‘voor de meter’ met dezelfde batterij. “Hierdoor zien we steeds vaker een terugverdientijd van onder de vijf jaar”, aldus Sam Rohn (CEO Eddy Grid).

Overvol stroomnet

We willen samen de overstap maken van fossiele brandstoffen naar duurzame energie, maar de elektriciteitsnetten bereiken op veel locaties hun maximale capaciteit. Dit maakt netcongestie een van de meest significante obstakels voor de energietransitie in Nederland. Het resultaat is lange wachtrijen voor partijen die willen vergroenen.

Wanneer klanten hun stroomaansluiting niet maximaal gebruiken, wordt de batterij van Eddy Grid opgeladen met de onbenutte capaciteit. Mocht de klant later meer vermogen nodig hebben dan de aansluiting aankan, dan zorgen zowel de batterij als het net gezamenlijk voor het gevraagde vermogen.

Daarnaast biedt de oplossing uitkomst voor bedrijven die zonder toestemming van de netbeheerder terugleveren aan het net. Door tijdelijke opslag van overtollige zonne-energie zorgt Eddy Grid ervoor dat bedrijven hun energie op een later moment zelf kunnen gebruiken.

Duurzaam

Het doel van Eddy Grid is duidelijk maar ambitieus. “Wij willen de energietransitie versnellen en dit kan alleen als er altijd voldoende groene energie beschikbaar is. We willen bedrijven helpen met deze transitie door ze volledig te ontzorgen. Tegelijk pakken we een concrete uitdaging aan in de samenleving.” vertelt Rohn.

Door deze obstakels weg te nemen opent Eddy Grid de deur voor verdere elektrificering en een betere match tussen productie van duurzame stroom en gebruik.

Ervaren Founders

Het team achter Eddy Grid, bestaande uit professionals van o.a. Tesla, Lightyear,  Booking.com en Red je Pakketje, is samengekomen vanuit de overtuiging dat energieopslag cruciaal is voor de energietransitie. Het founding team brengt niet alleen 8 jaar ervaring in batterijtechnologie mee, maar ook meer dan 20 jaar ervaring in het ontwikkelen van slimme algoritmes. Hierdoor biedt Eddy Grid kansen om batterijen niet alleen in te zetten voor het bedrijf waar de batterij staat, maar ook om met diezelfde batterij te handelen op markten zoals de onbalansmarkt en FCR. Hierdoor wordt de batterij niet alleen efficiënter benut, maar ook financieel aantrekkelijker voor bedrijven.