Op 1 juli 2009 krijgt prof.dr.ir. Olaf Fisscher een eredoctoraat aan de Leuphana Universiteit van Lüneburg in Duitsland uitgereikt. De uitreiking vindt plaats tijdens de `dies academicus’, de jaarlijkse feestdag van de Duitse universiteit.

Fisscher is hoogleraar Organisatiekunde en Bedrijfsethiek aan de faculteit Management en Bestuur van de Universiteit Twente. Hij houdt zich vooral bezig met onderzoek naar kwaliteit van en in organisaties. Hij richt zich daarbij op de organisatie van innovatie en op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen. Uitgangspunt bij zijn werk is, dat maatschappelijke verantwoordelijkheid niet iets is dat je alleen moet vastleggen in een bedrijfscode; je moet er als werkgever en werknemer actief mee aan de slag, in nauwe samenspraak met je omgeving. `Integriteit vereist meer dan alleen goede bedoelingen, je moet het ook organiseren’, bepleit de hoogleraar.

Succesvolle samenwerking

De Universiteit van Lüneburg noemt Fisscher een onderzoeker die zijn verantwoordelijkheid neemt en prijst zijn bijdrage aan het onderzoek op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en zijn pleidooi voor het meenemen van sociaal-maatschappelijke overwegingen bij innovatie-inspanningen. Fisscher werkt al meer dan tien jaar nauw samen met de Universiteit van Lüneburg en de Universiteit van Manchester, een samenwerking die tot diverse gemeenschappelijke publicaties en projecten heeft geleid.

CV

Olaf Fisscher (1947) studeerde Werktuigbouwkunde en Technische Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente en enkele jaren Filosofie van Wetenschap en Techniek aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Daarna promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) op het onderwerp `Management and Organization in R&D Laboratories’. Van 1975 tot 1989 werkte hij als onderzoeker aan de RUG, onder andere als Universitair Hoofddocent in Sociaal Management. Eind 1989 keerde Fisscher terug naar de Universiteit Twente. In het begin als Universitair Hoofddocent `Management van Kwaliteit en Innovatie’ en sinds 1992 als hoogleraar `Organisatiekunde en Bedrijfsethiek’.

Fisscher is daarnaast onder andere redacteur van het wetenschappelijke tijdschrift `Creativity and Innovation Management’ en lid van de Editorial Advisory Board van `R&D Management Journal’.