Enviu en Cordaid lanceerden gisteren gezamenlijk de Social Business Incubator (SBI).  Beide partijen hebben als doelstelling het creëren van maatschappelijke impact en versterken elkaar in deze broedplaats voor sociale ondernemingen. Sinds de soft launch in 2013 heeft de SBI zeven ondernemingen in de pijplijn.

“We merken dat er steeds meer impactfondsen ontstaan. Fondsen van investeerders die naast winst, ook maatschappelijke impact willen realiseren. Aan de aanbodkant zijn er over het algemeen te weinig kwalitatief goede en schaalbare business-plannen. Met de Social Business Incubator gaan we ervoor zorgen dat het aanbod beter aansluit op de toenemende vraag”, aldus Fennie Lansbergen van Enviu.

Versterking
Onder de noemer Social Business Incubator richten Enviu en Cordaid zich op het ontwikkelen van start-ups met als belangrijkste doel impact maken. Daarbij is een gezond verdienmodel nodig zodat de opgerichte bedrijven zonder subsidie hun eigen broek op kunnen houden en door kunnen groeien. Door hierbij samen te werken versterken Enviu en Cordaid elkaar. Zo is Enviu verantwoordelijk voor de bedrijfsmatige en commerciële kant van de ontwikkeling van de start-ups en Cordaid heeft de relevante lokale netwerken, de thematische expertise en de business developers met de inhoudelijke kennis over hoe lokaal zaken te doen. De SBI richt zich dan ook op de landen en thema’s waar Cordaid al expertise heeft opgebouwd. ”De start-ups van de SBI vormen een duurzame manier om bij te dragen aan ontwikkeling. Ze vullen het bestaande palet van opties en methodes aan waarmee we tot dusver onze impact realiseren” zegt Boris Alberda van Cordaid.

Zeven start-ups in pijplijn
Enviu en Cordaid selecteren onder meer via lokale competities de beste ideeën en ondernemers om vervolgens, als zakenpartner, de initiatieven investment-ready te maken. De concepten worden in de markt getest om belangrijke aannames te toetsen en uiteindelijk het concept definitief vorm te geven. Op dit moment zijn binnen de SBI zeven ondernemingen in de maak. Zo is er UrbanLink, een uitzendbureau dat jongeren uit sloppenwijken in contact brengt met grote internationale bedrijven die zich steeds vaker in Ethiopië vestigen. Daarnaast biedt UrbanLink training en coaching aan de jongeren binnen de bedrijven. Een ander voorbeeld is Ensure your Family, een online platform waar non-residents de familie in het thuisland middels financiële producten toegang tot gezondheidszorg kunnen bieden. “Voor het einde van 2015 willen we minstens negen start-ups in de markt hebben gezet die klaar zijn voor investeringen waarvan er drie zelfs gereed moeten zijn om op te schalen”, aldus Boris Alberda van Cordaid. “Voor impact investeerders creëren we hiermee dealflow van minimaal negen investeringsproposities.”