De Engelstalige bachelor en master businessopleidingen van Hogeschool Rotterdam hebben het landelijke keurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs (DHO) niveau 3 gekregen. Deze opleidingen hebben door het verkrijgen van dit keurmerk bewezen dat duurzaamheid systematisch verweven is in het onderwijsprogramma en in de relaties met stakeholders.

De audit, uitgevoerd door accrediterende organisatie Hobéon, is gedaan aan de hand van het internationale Auditing Instrument for Sustainability in Higher Education (AISHE). Hierbij wordt gekeken naar de mate waarin duurzame ontwikkeling geïntegreerd is in het onderwijs, het onderzoek en de samenwerking met het werkveld en de kenniscentra.

Marvin Leerdam van Hobéon was als auditor betrokken bij de beoordeling: “We hebben een aantal goede voorbeelden van duurzaamheid gezien en gehoord in de lesprogramma’s. Alle studenten komen tijdens hun lessen in aanraking met dit thema en worden voorbereid om een voortrekkersrol te spelen op het gebied van duurzaamheid.”

Mariska Wit, directeur van de Engelstalige bachelor en master businessopleidingen, is trots op het keurmerk: “Dit is onze beloning voor het harde werken om duurzaamheid geïntegreerd te krijgen in onze programma’s, processen en manier van werken. Dat geldt ook voor onze samenwerking met partners binnen en buiten onze organisatie. We zijn ervan overtuigd dat de focus op duurzaamheid essentieel is om ons onderwijs relevant te houden, zowel voor studenten als voor het werkveld.

Het keurmerk is een erkenning dat Rotterdam Business School haar studenten opleidt om impact te hebben op de transitie naar een duurzame economie. Niet alleen na hun diploma, maar ook tijdens hun praktijkgerichte studie. Het is de impact die het internationale bedrijfsleven en samenlevingen over de hele wereld van ons verwachten.”