Eneco Groep heeft haar uitstoot van broeikasgassen en doelstellingen tot en met 2020 in lijn gebracht met de route naar de 2˚C-doelstelling in 2050. Hiermee is Eneco wereldwijd één van de eerste bedrijven die kan aantonen dat het over haar gehele keten bijdraagt aan het realiseren van de mondiale klimaatdoelstelling.

De broeikasgasemissies die worden veroorzaakt door het opwekken en de levering van stroom voor al haar klanten én de levering van gas en warmte aan zo’n twee miljoen huishoudens in Nederland en België is op een niveau gebracht dat ze passen binnen de 2˚C-doelstelling. Dit komt door Eneco’s jaarlijkse forse investeringen in duurzame energie, waaronder windparken op zee en op land, de verduurzaming van onze stadsverwarming via biomassa- en afvalcentrales en door energiebesparing door klanten met de slimme thermostaat Toon. Een doelstelling voor het gas- en warmteverbruik van zakelijke klanten wordt opgenomen zodra hiervoor een methodiek beschikbaar is.

One Planet Thinking (www.oneplanetthinking.com) omarmt het Science Based Targets initiative (http://sciencebasedtargets.org) van Carbon Disclosure Project, UN Global Compact, World Resource Institute (WRI) en het WNF en gaat waar mogelijk nog een stapje verder.

Ecofys heeft de broeikasgasemissiedoelstellingen van Eneco geverifieerd en getoetst aan de aanpak van het Science Based Targets initiative. Giel Linthorst, programmaleider science-based targets bij Ecofys: “Eneco’s aanpak is uniek, omdat zij emissies over de gehele keten meenemen én ook de regionale, in dit geval Europese, 2˚C-doelstellingen toepassen. Dit gaat een stap verder dan de huidige aanpak van het Science Based Targets initiative, dat gebruik maakt van wereldwijde scenario’s.”

Guido Dubbeld, CFO Eneco Groep

“Wereldwijd is als klimaatdoelstelling afgesproken om binnen 2 graden Celsius opwarming te blijven, liever zelfs minder. Vanuit Eneco dragen we hieraan bij door binnen de grenzen van onze planeet te opereren. Dit is voor ons een logische doelstelling die voortvloeit uit onze missie ‘Duurzame energie voor iedereen’. We bewaken dit via het One Planet Thinking initiatief dat we samen met het Wereld Natuur Fonds (WNF) en adviesbureau Ecofys ontwikkelen.”