De bedrijven engageren zich om werk te maken van duurzame acties binnen hun dagdagelijkse bedrijfsvoering. Het Charter helpt de bedrijven bij het structureren van hun beleid rond duurzaam ondernemen. De 10 thema’s vormen hierbij de bakens waaraan jaarlijks concrete doelstellingen en acties gekoppeld worden. Na positieve evaluatie kunnen deze bedrijven het jaarcertificaat ontvangen in 2010.

Naast de ondertekening van het Charter getuigde BOSS paints over hun ervaringen met het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen en brachten zij enkele realisaties in beeld.

In 2008 ondertekenden reeds 65 bedrijven het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen, zodat het aantal bedrijven dat het Charter tot nu toe ondertekende uitkomt op 76 bedrijven in minder dan 2 jaar tijd!

Wat is het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen?

Het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen volgt sinds 2008 het West-Vlaams Milieucharter op. Uitgangsprincipe van het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen is het vrijwillig streven naar continue verbetering op bedrijfs- en maatschappelijk vlak door evenwichtige aandacht te besteden aan economische, milieu en sociale impact tijdens de dagelijkse bedrijfsvoering. Open communicatie en dialoog met alle relevante stakeholders maken deel uit van dit proces.

Het nieuwe en verruimde Charter is een hulpinstrument om het bedrijfsbeleid rond duurzaam ondernemen te structureren en te werken aan continue verbetering van de prestaties op milieu, sociaal en economisch vlak. Een evenwichtig en performant bedrijf besteedt immers op een evenwichtige en geïntegreerde manier aandacht aan economische, milieu en sociale aspecten.

Via het ondertekenen van het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen engageren bedrijven zich om proactief te werken rond 10 thema’s, waaraan jaarlijks concrete doelstellingen en acties gekoppeld worden. Tijdens een jaarlijkse evaluatie beoordeelt een team van onafhankelijke deskundigen de geleverde prestaties en denkt het evaluatieteam constructief mee over aandachtspunten en verbeteropties. Bij een positieve evaluatie worden de bedrijven gehonoreerd voor hun prestaties op een feestelijke academische zitting en ontvangen ze het jaarcertificaat. De eerste uitreiking van de jaarcertificaten van het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen vindt plaats op de academische zitting op 24 juni 2009.

Het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen is een initiatief van de POM West-Vlaanderen, VOKA KvK West-Vlaanderen en Bureau Veritas Certification. Het wordt ondersteund door de Vlaamse overheid en de Provincie West-Vlaanderen.