Op basis van ambities, kennis en ervaring hebben biologische verwerkers en handelsbedrijven een leidraad voor verdere verduurzaming opgesteld: de EKO-code. Eerder dit jaar verscheen al een code voor agrarische productie.

De EKO-code Handel en Verwerking formuleert ambities op tien onderdelen, van management tot verpakkingen, en van biodiversiteit tot klimaat. Per onderdeel zijn maatregelen opgesomd om de ambities te kunnen realiseren. De code is samengesteld op basis van ervaringen en inbreng van EKO-licentiehouders.

Voorlopers
Biologische landbouw wil de consument tot in lengte van jaren, zonder uitputting van grondstoffen en bodem, van vitaal voedsel voorzien. Bovendien moet dat voedsel respectvol en zonder kunstgrepen zijn geproduceerd. De EKO-code gaat er van uit dat biologische producenten en handelsbedrijven volgens de Europese wettelijke regels voor biologische landbouw werken, maar daarnaast ook een eigen verantwoordelijkheid hebben. Hun handelen wordt bepaald door de motivatie om ecologisch, gezond, eerlijk en met zorg om te gaan met mens, dier en aarde. Zo wil de sector haar voorlopersrol in verduurzaming behouden en versterken.

Duimafdruk
De EKO-code is geen blauwdruk, zegt directeur Ronald van Marlen van Stichting EKO. “EKO gaat over voorloper zijn in duurzaam biologisch ondernemen. Op je eigen manier. Wij zeggen: Maak je voetafdruk kleiner, dus ‘doe minder slecht. Maak je handafdruk groter: ‘doe meer goed’. En doe dat met je duimafdruk ‘op je eigen manier’. Alle individuele duimafdrukken samen zijn EKO nieuwe stijl: een sector met ambitie om te blijven voorlopen en daar open en transparant met de buitenwereld over te praten.”

Verduurzaming
De EKO-code is vooral een bron van inspiratie. Van Marlen:“Wij geloven in verduurzamen van onderaf; vanuit je eigen betrokkenheid. En zo bouwen we met elkaar aan EKO. Wij verzamelen systematisch verhalen van voorlopers. Iedereen kan die verhalen op www.eko-keurmerk.nl lezen en zien waarop je aanspreekbaar bent door je collega’s, door andere schakels in de keten en niet in de laatste plaats door de consument.” Dat geeft EKO-licentiehouders mogelijk een voorsprong in de markt. Stichting EKO certificeert niet. Maar voorloper-bedrijven kunnen natuurlijk wel samen afspreken dat ze een aantal maatregelen uit de EKO-code als extra norm gaan hanteren en dat ook in hun marketing gebruiken.