Dankzij samenwerking tussen de verschillende bedrijfsonderdelen van Dura Vermeer en partners als Van den Oever Zaaijer & Partners architecten is ontwikkelaar Dura Vermeer Vastgoed erin geslaagd een kantoorgebouw te ontwikkelen dat na ingebruikname nul CO2 uitstoot en zeer weinig milieubelastend is (Greencalc+ score 445). Dat komt onder meer door het gebruik van een monovalent (zonder gasverwarming) warmte- en koudeopslagsysteem en 100 procent natuurstroomenergie.

Duurzaam
Bij de totstandkoming van het ontwerp is nadrukkelijk nagedacht over duurzaamheidsthema’s zoals flexibel demontabel bouwen, duurzaam materiaalgebruik en vormgeving. Zo wordt het zonlicht, door de toepassing van hoge ramen, diep in het gebouw gebracht en bestaat de mogelijkheid tot het op een natuurlijke wijze ventileren van het gebouw.

De werkomgeving in het gebouw is, mede door het creëren van vides, transparant van karakter en nodigt alle bewoners en haar gasten uit tot een open communicatie. Het cellenkantoor maakt hierbij plaats voor ontmoetingsruimten, gesloten dichte vergaderplaatsen worden transparante overlegruimten en de koffieautomaat wordt verruild voor een cappuccinocorner. Hierdoor staat het gebouw in hoge mate ten dienste van het specifieke proces en de mensen die in het gebouw werken of te gast zijn.

De nieuwe huisvesting van Dura Vermeer levert dankzij de diverse duurzaamheidstoepassingen een jaarlijkse besparing op van ruim 130 ton CO2 uitstoot. Vorige week maakte Dura Vermeer al bekend per 1 januari 2009 over te schakelen op elektriciteit afkomstig uit windenergie voor alle kantoren, bouwplaatsen en asfaltcentrales en daarmee jaarlijks 7.000 ton CO2 -uitstoot te besparen.

Naar verwachting wordt het project opgeleverd in maart 2010.