In die zogenoemde Vergunning op Maat wordt nog wel vastgelegd waar het bedrijf aan moet voldoen, maar niet meer in detail hoe het dat moet doen.

Afgelopen dinsdag werden in Schiedam de eerste drie uitgereikt aan de bedrijven Coca Cola, Berendsen Textiel Service BV en A. de Jong BV. Deze drie hebben zelf een milieuzorgsysteem opgezet conform het ISO-certificeringssysteem.

Dat betekent onder andere dat de bedrijven ook intern voortdurend hun milieuprestaties in de gaten houden. De bedrijven zullen verder jaarlijks een verslag over hun milieuprestaties brengen.

De Vergunning op Maat betekent niet dat de bedrijven nu minder in de gaten worden gehouden. De handhaving door de DCMR Milieudienst Rijnmond gaat gewoon door. De DCMR is de dienst die in de Rijnmond namens een groot aantal gemeenten de gemeentelijke milieutaken overneemt.

Nieuw beleid

De Vergunning op Maat is weliswaar een gemeentelijke, maar de DCMR heeft de bedrijven sinds 1998 begeleid op weg naar de nieuwe vergunning.

De nieuwe vergunning is ook mede het gevolg van nieuw beleid van het Ministerie van VROM. Dat legt sinds enige tijd meer de verantwoordelijkheid voor het verbeteren vn de milieuprestaties bij het bedrijfsleven zelf.

Bedrijven krijgen daarvoor, binnen bepaalde grenzen, meer flexibiliteit in de uitvoering. “In de vergunning staat bijvoorbeeld dat er ergens uit een pijp schone lucht moet komen. Maar hoe een bedrijf dat doet, dat moeten ze dan zelf maar weten”, aldus een woordvoerder van de DCMR.