Vandaag, woensdag 10 mei, lanceerde Fountain Fuel haar allereerste zero-emissie energiestation in Amersfoort. Dit station vormt de kick-start van haar landelijk netwerk van zero-emissie energiestations. Op deze stations wordt grootschalig waterstof tanken en elektrisch laden gecombineerd. Tijdens de kick-start werden een aantal mythes over waterstof ontkracht, zoals het idee dat waterstof vooral geschikt zou zijn voor industriële toepassingen of dat waterstof in mobiliteit alleen iets is voor zwaar transport. De verhalen op het podium lieten juist de kansen van waterstof zien voor toepassing binnen mobiliteit – en ook wat er nog nodig is om dit te versnellen. Vivianne Heijnen, staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), verzorgde de formele openingshandeling van de eerste Fountain Fuel in Nederland – waarbij zij de gloednieuwe BMW iX5 Hydrogen voor het eerst aansloot bij Fountain Fuel.

Waterstof van onmisbare waarde

Vivianne Heijnen: “Het is mooi om te merken dat er zoveel enthousiasme is rondom waterstof. Nederland is volop bezig met een energietransitie en waterstof gaat daar van onmisbare waarde in zijn, ook in de mobiliteit. Het kabinet heeft daarom in het Klimaatpakket 178 miljoen euro vrijgemaakt voor waterstoftoepassingen op weg en binnenvaart. Uiteindelijk blijft dit een gezamenlijke opgave waar we aan werken, samen met ondernemers en bedrijven. Met dit laad- en tankstation wordt waterstof tanken en elektrisch laden gecombineerd. Een innovatief concept dat volledig emissieloos rijden weer een stapje dichterbij brengt.”

Mobiliteit als aanjager van de waterstofeconomie

In de gesprekken tussen sprekers en het publiek – bestaande uit overheden ondernemers, OEM’s en financiers – werd ingegaan op de rol die waterstof speelt in de energietransitie. Waterstof in mobiliteit werd door de aanwezigen als vliegwiel voor die energietransitie genoemd. Hierbij werden argumenten als snelheid van introductie, betere marges, behoud van kennis in Nederland, lagere kosten voor infrastructuur én het ontlasten van het elektriciteitsnet ingebracht

Netcongestie en grondstoffen

Ook Dr. Juergen Guldner, programmamanager waterstof bij BMW Group, duidde in zijn verhaal de noodzaak van waterstof in mobiliteit: “Waterstof is niet alleen een goede brandstofkeuze voor industrie of zwaar vervoer – personenauto’s met een brandstofcel vormen een extra optie voor lokaal emissievrije mobiliteit naast batterij-elektrische voertuigen.” Hij ging verder in op de toegenomen afhankelijkheid van grondstoffen voor louter batterij-elektrische voertuigen en uitte zijn zorgen over de beschikbare laadcapaciteit. “BMW Group ziet waterstof als een veelzijdige energiedrager die een sleutelrol speelt in de energietransitie en daarmee in de bescherming van het klimaat. Met onze testvloot BMW iX5 prototypen onderzoeken we hoe de auto’s zich gedragen over de hele wereld in verschillende klimaten. We kiezen ervoor onderdeel te zijn van de opening van de eerste Fountain Fuel, omdat tankstations waterstofauto’s nodig hebben én vice versa!”

Waterstof tanken en e-laden gaan bij Fountain Fuel hand in hand

Dr. Susanne Goldammer, managing director waterstof fueltech bij Linde Engineering en Sander Sommer, managing director Benelux bij Allego belichtten de twee zijden van de medaille bij Fountain Fuel. Waterstof én elektrisch laden – twee complementaire technieken die naast elkaar kunnen én moeten bestaan. Linde gaf inzicht in haar visie op de mondiale uitrol van waterstoftankstations en de noodzaak van kwaliteit en veiligheid. Allego ging meer specifiek in op het efficiënt gebruik van de beperkte ruimte in Nederland en oplossingen voor de stikstofproblematiek. Eén is geen: het belang van een netwerk

Stephan Bredewold, co-founder van Fountain Fuel. “Bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen met zero-emissie brandstof staat bij ons voorop – dan is waterstof tanken en e-laden een prima combinatie. Het beste van twee werelden!” Maar: hiervoor is volgens Fountain Fuel en aanwezige sprekers opschalen van groot belang. De overstap naar zeroemissie rijden gaat vooral lukken als er voldoende tankinfra beschikbaar is – en vice versa. Bredewold: “We hebben zoals staatssecretaris Heijnen al aangaf echt een netwerk van zeroemissie energiestations nodig om de vraag in 2025 aan te kunnen. Dus Fountain Fuel maakt vaart: in 2025 willen we gestart zijn met 11 energiestations en in 2030 staat de teller op 50 Fountain Fuels, verspreid over Nederland.”

De locatie in Amersfoort gaat – na nog een paar weken testen – begin juni voor het publiek open. Locaties in Rotterdam en Nijmegen staan in voorbereiding en na de zomer verwacht Fountain Fuel 4 nieuwe locaties aan te kondigen.