Op de allereerste Europese top van de Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) in Berlijn hebben meer dan 260 afgevaardigden de lancering van het Duitse Forum en de Franse Alliantie voor Duurzame Palmolie positief onthaald. Deze nationale initiatieven tonen aan dat de palmolie-industrie bereid is om stappen in de juiste richting te zetten. Toch benadrukte RSPO dat er nog dringender werk moet worden gemaakt van de hervorming van de Europese markt om de gehele palmolie-industrie te verduurzamen. 

Darrel Webber, Secretaris-Generaal van de RSPO, stelde: “De Europese sectoren zijn concrete nationale verbintenissen aangegaan om duurzame palmolie te promoten. Terwijl sommige landen met veel succes jaar na jaar steeds grotere hoeveelheden duurzame palmolie aankopen en gebruiken, zien we in enkele andere markten dat het vertrouwen in gecertificeerde duurzame palmolie afneemt en het engagement afzwakt. Een dergelijk gebrek aan steun kan producenten over de hele wereld ontmoedigen om zich te blijven inspannen voor een duurzame productie van palmolie.”

“Europese consumenten vragen meer transparantie over de ingrediënten die worden gebruikt in hun producten. Tegelijkertijd hopen palmolieproducenten dat hun inspanningen door de verwerkende industrie worden opgepikt. Het is hoog tijd dat de Europese industrie de handen ineenslaat en hun engagement voor duurzame palmolie concretiseren en grote consumentenmarkten zoals India en China ertoe aanzetten om hun voorbeeld te volgen”,besluit Webber.

 De Europese RSPO-top werd georganiseerd om de palmolie-industrie in Europa te stimuleren om de vraag naar RSPO gecertificeerde duurzame palmolie (RSPO-certified sustainable palm oil, CSPO) te verhogen en werk te maken van de verduurzaming van de industrie. De wijzigende Europese regels (EU-verordening voor de verplichte etikettering van alle plantaardige oliën in voedingsmiddelen tegen december 2014) en het steeds grotere bewustzijn van de consument zetten de sector onder druk. 

Tijdens de RSPO-top drongen de deelnemers erop aan dat beleidsmakers in consumentenmarkten de inkoop van CSPO moet steunen en de sector moet stimuleren om CSPO te gebruiken. Deelnemers vroegen overheden van producerende landen om strengere duurzaamheidsnormen te integreren in de nationale wetgeving en concessierechten beter in kaart te brengen om zekerheid van landeigendom te garanderen en landconflicten te vermijden. 

Jan Kees Vis, voorzitter van de Raad van Bestuur van de RSPO en Global Director Sustainable Sourcing Development bij Unilever voegde hieraan toe: “Wanneer we het hebben over de vermeerdering van de afzet van CSPO in consumentenmarkten, spelen ondernemingen een veel grotere rol dan overheden. Het kan een tijdje duren voor bedrijven een RSPO-certificaat krijgen, maar het is mogelijk – het vereist samenwerking op alle niveaus: binnen een onderneming om het werk van de verschillende teams en eenheden te coördineren, maar ook in de gehele toeleveringsketen om de activiteiten van een onderneming af te stemmen op die van haar leveranciers. Samenwerking is ook essentieel voor de ontwikkeling van nationale fora en allianties voor duurzame palmolie, die een sterk signaal kunnen geven aan de palmolieproducenten. 

De aanwezigheid van 260 mensen in Berlijn gisteren en de lancering van twee nieuwe nationale verbonden voor duurzame palmolie in Frankrijk en Duitsland tonen duidelijk aan dat de Europese stakeholders hebben begrepen dat ze meer inspanningen moeten leveren en dat ze nauwer moeten samenwerken. Dergelijke samenwerking stimuleren en bevorderen is een onderdeel van de missie van de RSPO in Europa.”

 

Op de Europese RSPO-top werden vertegenwoordigers verwelkomd van het Duitse Forum en de Franse Alliantie voor Duurzame Palmolie, die beide op 2 september officieel werden gelanceerd. Collectieve beloftes van de sector om tegen 2015 alleen nog CSPO te gebruiken, zijn de katalysator voor een totale hervorming van de Europese palmolie-industrie. Frankrijk en Duitsland volgen het voorbeeld van Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk, waar al een gelijkaardig engagement bestaat. Dergelijke beloftes spelen een essentiële rol om de vraag naar CSPO te vergroten en de formule lijkt te werken: in 2012 bedroeg het volume van CSPO 41% in Nederland en 31% in België. 

Verwacht wordt dat de wereldwijde vraag naar vetten en oliën de komende jaren aanzienlijk zal toenemen. Palmolie is wereldwijd de meest verhandelde plantaardige olie en speelt een essentiële rol bij het garanderen van de voedselveiligheid, zowel in Europa als in vele andere regio’s. Aangezien Europa sterk afhankelijk is van import om aan zijn behoeften voor het binnenlandse verbruik van palmolie te voldoen, is het medeverantwoordelijk voor de ecologische en sociale problemen die geassocieerd worden met de productie van palmolie. Toch kan palmolie, wanneer die op een duurzame en verantwoorde wijze wordt geproduceerd, een cruciale bijdrage leveren om aan de Europese vraag naar vetten en oliën te voldoen en tegelijk de bestaande ecologische en sociale problemen op dit terrein op te lossen.