De EU heeft vandaag de eerste rapportage over anti-corruptie geplublicerd. Corruptie blijft een grote uitdaging voor Europa – een fenomeen dat de EU-economie kost ongeveer € 120.000.000.000 per jaar. Europeanen zijn diep bezorgd over de corruptie – 76% van hen geloven dat corruptie wijdverspreid is volgens een recente Eurobarometer-enquête.

De geïntegreerde aanpak van Nederland om corruptie te voorkomen en op te sporen, kan als model dienen voor andere EU-landen. Politieke partijen hebben echter pas onlangs overeenstemming bereikt over nieuwe regels inzake de transparantie van partijfinanciering, en er is onvoldoende bewijs dat buitenlandse omkoping adequaat wordt aangepakt. In het verslag van vandaag stelt de Europese Commissie een uitbreiding voor van de vermogenscategorieën die gekozen ambtsdragers moeten aangeven. De Commissie stelt ook voor dat Nederland zijn inspanningen concentreert op de vervolging van corruptie bij internationale handelstransacties, door de capaciteit voor het proactief opsporen van buitenlandse omkoping, te vergroten.

Naast een analyse van de situatie in elke lidstaat van de EU presenteert de Europese Commissie ook twee uitgebreide opiniepeilingen. Meer dan drie kwart van de Europese burgers en 61 procent van de Nederlanders is het erover eens dat corruptie in hun eigen land wijdverbreid is. Vier procent van de Europeanen en 2 procent van de Nederlanders zegt dat hen in het afgelopen jaar werd gevraagd om steekpenningen te betalen of dat dit van hen werd verwacht. Vier op de tien Europese ondernemingen vinden dat corruptie het doen van zaken belemmert.

Anti-Corruption report information pdf - 642 KB