Om te achterhalen wat de houding en kennis van consumenten is rond plantaardige eiwitten van eigen bodem, heeft DVJ Insights in opdracht van de Eiwitboeren van Nederland (een initiatief van Foodvalley NL) een consumentenonderzoek uitgevoerd. De inzichten bieden onder meer aanknopingspunten voor de Green Deal Eiwitrijke Gewassen die de teelt, verwerking en consumptie van regionaal geteelde eiwitten stimuleert. 

Lokale voedingsmiddelen belangrijker geworden

De resultaten uit het onderzoek, uitgevoerd onder 500 Nederlanders, zijn veelbelovend. Bijvoorbeeld, lokale voedingsmiddelen zijn voor 4 op de 10 Nederlanders in het afgelopen jaar belangrijker geworden. Dit komt vooral door het klimaatakkoord en de COVID-19 crisis. Ook verkrijgbaarheid en de aandacht in de media spelen een belangrijke rol.

De helft van de consumenten is daardoor zelfs extra gemotiveerd om plantaardige producten te kopen. De belangrijkste motivatie is gezondheid, terwijl prijs de belangrijkste barrière voor aankoop vormt. Het steunen van de lokale boeren en duurzaamheid en klimaat zien consumenten als belangrijkste meerwaarde.

Aanbevelingen uit het onderzoek

Het onderzoek biedt mooie kansen voor de promotie van eiwitrijke producten van Nederlandse bodem. De consument associeert producten van Nederlandse bodem nu vooral nog met vlees en zuivel. Er moet hard gewerkt worden om ook plantaardige eiwitrijke producten de positieve associatie en waarde te geven. Bijvoorbeeld hoe dit de biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid vergroot. Het onderzoek geeft hiervoor concrete handvaten.

Wie zijn de Eiwitboeren van Nederland?

“Wij brengen plantaardige eiwitten uit Nederland tot leven. Voor bodem, biodiversiteit, boer en burger”, luidt de slogan van Eiwitboeren van Nederland. Een initiatief van Ekoboerderij De Lingehof, Proeflab Wageningen, Taskforce! Korte Keten en Foodvalley NL. Dertig Nederlandse eiwitboeren zetten zich in voor de (her)waardering van Nederlandse eiwitboeren en hun lokaal geteelde producten. Omdat lokale, plantaardige eiwitten winst bieden op alle fronten: gezondheid, duurzaamheid én een circulaire economie.

Dit doen de Eiwitboeren van Nederland door kennisdeling over lokale plantaardige eiwitproducten, door samenwerkingen te zoeken tussen telers, verwerkers, ontwikkelaars en makers van eindproducten en door onderzoek naar markt en consumenten met de consumentenstudie.