De eerste conceptnorm voor de nieuwe ISO 59020 ‘Circular economy – Measuring and assessing circularity’ is gereed. Experts uit meer dan vijftig landen hebben de afgelopen maanden hieraan gewerkt binnen de ISO-werkgroep ‘Measuring circularity’. Deze conceptnorm biedt organisaties richtlijnen voor het meten en beoordelen van circulariteit.

De ISO-werkgroep ‘Measuring circularity’ valt onder het Nederlandse secretariaat. De werkgroep buigt zich over de vraag welke aspecten van circulaire bepalingsmethodes geharmoniseerd kunnen worden, zodat deze meer eenduidige en vergelijkbare informatie bieden over de circulaire impact van organisaties, producten en/of diensten. Het doel is om te komen tot een internationaal breed gedragen raamwerk voor het meten van circulariteit.

Mondiaal kader

Wereldwijd bestaan initiatieven om organisaties en productieketens circulair te maken. Daardoor wordt het gedachtegoed van circulaire economie steeds breder uitgezet. De keerzijde van deze veelheid aan initiatieven is dat er uiteenlopende benaderingen ontstaan die internationale samenwerking bemoeilijken. Verstaan wij wel hetzelfde onder circulair? Wordt dit in verschillende organisaties of landen op dezelfde manier beoordeeld? Het is belangrijk om een aantal basisafspraken te maken over definities, principes en uitgangspunten van circulaire economie.

Methoden voor bepaling mate van circulariteit

Er is een groeiende behoefte aan praktische methoden voor het bepalen van de mate van circulariteit. De verschillende benaderingen in omgang moeten op vergelijkbare wijze informatie leveren over de circulariteit van organisaties, producten of diensten. Met de nieuwe ISO-norm, ISO 59020, wordt gewerkt aan een gemeenschappelijke basis voor circulaire meetmethoden zodat inzichtelijk gemaakt wordt hoe circulariteit is bepaald. Hierdoor kunnen organisaties zich beter onderscheiden met eenduidige resultaten en worden meer mogelijkheden gecreëerd om effectief te sturen op circulaire impact, zowel op bedrijfsniveau als nationaal.

Lees ook de blog van Hans Kröder, voorzitter (Convenor) van de internationale ISO werkgroep inzake ISO 59020