Gebaseerd op de missie en visie van ‘True Price’ opende onlangs Het Koffiehuis in Breukelen haar deuren. Hier worden de voor ons onzichtbare kosten inzichtelijk gemaakt, en betaal je de  echte prijs voor je koffie, thee en frisdrank. Een living lab, waar volop gelegenheid is om te leren en discussiëren over true pricing. Een wereldprimeur!

Onzichtbare kosten

Op weg naar jouw keuken leggen ingrediënten – dus ook de grondstoffen voor je kopje koffie – allemaal een eigen, unieke reis af. Een reis die sporen achterlaat, en die zijn over het algemeen niet positief. Denk aan de uitstoot van CO₂ en het verbruik van energie, water en land, maar ook
onderbetaling van werknemers en kleine boeren in de keten en misstanden zoals kinderarbeid en uitbuiting. Deze negatieve effecten worden niet meegerekend bij het bepalen van de prijs. Om daar verandering in te brengen, richtte Michel Scholte samen met Adrian de Groot Ruiz True Price en Impact Institute op. True Price is een sociale onderneming met gelijknamige methode om de voor ons onzichtbare kosten zichtbaar te maken en zo de echte prijs te berekenen.

Factuur van de natuur en sociale impact

De echte kosten van producten zijn niet hypothetisch. Die kosten zijn er namelijk wel, alleen worden ze betaald door anderen. Elders op de wereld, of door toekomstige generaties. Het kopen van producten die goedkoop lijken, betekent dat we de echte kosten ervan dus doorschuiven naar anderen. Door te werken met een true price-systeem, kunnen we de ‘factuur van de natuur’ en de sociale kosten die met ons consumptiegedrag gepaard gaan betalen, in plaats van de kosten door te schuiven. Als mensen de echte prijs betalen, wordt hun bijdrage gebruikt voor ‘remediering’. Dat houdt in dat de schade die is gemaakt tijdens het productieproces wordt hersteld of gecompenseerd. Een ander deel van de opbrengst wordt gebruikt om toekomstige schade in de keten te voorkomen. Deze remediering loopt via het True Price Remediation Platform, dat True Price aan het bouwen is. Met dit platform verbinden zij winkels en organisaties die true pricing gebruiken met ketenpartijen, ngo’s en bedrijven die de remediering verzorgen. Iedere euro die je als consument extra betaalt, gaat naar een van deze goede doelen. Je draagt als consument dus heel direct bij aan systeemverandering.  Het uiteindelijk doel van een true price-systeem is dat de verborgen kosten op den duur zo laag mogelijk worden, zodat je als consument niet langer méér hoeft te betalen voor een duurzamer product.

Eerste true price-café ter wereld

De true price-missie wordt al in de praktijk gebracht bij supermarkt De Aanzet in Amsterdam. Bij De Aanzet staan op het prijskaartje niet alleen de marktprijs van producten, maar ook alle kosten die erachter schuilgaan. Zo is voor de consument heel inzichtelijk wat duurzame en minder duurzame opties zijn, en betaal je tijdens het winkelen meteen de echte prijs voor een product. Ondernemer Ariane van Mancius van Now New Next BV raakte geïnspireerd door het concept van true pricing en vond het tijd voor actie. Zij kwam via haar bedrijf – dat ondernemers helpt bij
vraagstukken rondom duurzaamheid in voedsel en verpakkingen – in contact met de eerdergenoemde Michel Scholte van Impact Institute in Amsterdam. Tot haar verbazing bestond er nog geen horecazaak waar dit concept wordt toegepast. Vol enthousiasme stortte ze zich op het plan om een true price-café te beginnen en met een kleine groep gelijkgestemden werkte ze een sponsor-structuur uit om het idee te verwezenlijken. Zo werd het true price Koffiehuis geboren. Een plek waar om te beginnen koffie, thee en frisdrank worden geserveerd, allemaal met een echte prijs.

Ontmoetingsplek voor duurzame initiatieven

Het Koffiehuis is gevestigd in het ‘Wagenhuis’ in Breukelen. Deze voormalige winkel is omgebouwd tot ontmoetingsplek voor duurzame initiatieven. Er komt onder andere een Kunsthuis met een ‘Zero Art’ kunstgalerie, een Spreekhuis voor lezingen en debatten en een Kennishuis in de vorm van een minibibliotheek waar je kunt lezen en leren over alles wat met duurzaamheid te maken heeft. Na een test met true priced drankjes heeft Het Koffiehuis als doel om uit te breiden en een volledige true priced-menukaart gaan voeren.

Partners in true price

Voor het opzetten van Het Koffiehuis zocht Van Mancius samenwerking met verschillende sponsoren. Op dit moment zijn dat Bocca Coffee, Dilmah Thee, Sligro Food Group, Compass Group Nederland en THIJS-drinks (onderdeel van Sir Joe), maar er is ruimte voor meer samenwerking. Vanuit de overheid heeft Het Koffiehuis een subsidie gekregen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om true pricing in horecasetting te toetsen bij de consument.

Het concept ‘echte prijs’ is in de afgelopen zes jaar ontwikkeld door True Price, en wordt inmiddels zelfs omarmd door de Europese Unie. De eerste signalen van consumenten zijn positief: de meeste mensen willen transparantie, en een groot deel is bereid meer te betalen voor producten die duurzaam zijn. Dit wil en gaat Het Koffiehuis helpen verder te onderzoeken. Helpt kennis van de echte prijs consumenten een betere keuze te maken aan het schap of in de kroeg? En zo ja, welke informatie is daarbij het meest efficiënt? Samen met de HAS Hogeschool en Bart Fischer van 7BFT heeft Het Koffiehuis een groep enthousiaste jonge mensen aangetrokken die helpen om dit experiment tot een groot succes te maken.

Over de oprichter

Ariane van Mancius is de drijvende kracht achter boutique innovatiebureau Now New Next BV. Met Now New Next BV richt ze zich op sustainable food & packaging innovaties voor maar liefst vijf kanalen, die in hun benadering sterk van elkaar verschillen: Retail, Airline, Petrol, Agri en Food Service. Met haar full service innovatiebureau helpt Van Mancius bedrijven innoveren in food & packaging. Van strategie, trends, branding & positionering tot 3D, 2D design en altijd met oog voor de veranderende consument (de Millennial, Gen Z) en duurzaamheid. Haar achtergrond in de horeca, met een opleiding op de Hotel Management School in Maastricht, en grote hoeveelheid kennis over duurzaamheid maakt dat dit true price-horecaproject op haar lijf geschreven is.