Koops Furness is het eerste bedrijf dat het branchebrede programma Erkend Duurzaam heeft doorlopen. Voor zowel de truckbedrijven, personenauto-bedrijven als de schadeherstelbedrijven is Koops Furness nu gecertificeerd. Op 18 november is het eerste branchebrede certificaat Erkend Duurzaam uitgereikt door Frits Huffnagel van FOCWA en Bertho Eckhardt van BOVAG.

‘Dit programma is precies wat ons past’, zo stelt een enthousiaste Aart de Koning: ‘Erkend Duurzaam sluit goed aan bij de problematiek van een schadehersteller, een autobedrijf of een truckdealer. En toch kent het programma een universele aanpak die een eenvoudige en efficiënte uitrol mogelijk maakt.’

Tegelijkertijd is een van de 82 bedrijven uit het Koops Furness concern het 900e bedrijf dat een Erkend Duurzaam certificaat ontvangt. Deze eer komt toe aan Koops Fivan Auto uit Amersfoort. Dit respectabele aantal bedrijven laat zien dat duurzaamheid een blijvend thema is bij de bedrijven in de automotive sector.

Het is de eerste keer dat de brancheorganisaties FOCWA en BOVAG gezamenlijk een onder het label Erkend Duurzaam behaald certificaat uitreiken. Dit vloeit voort uit de in juni aangekondigde samenwerking tussen BOVAG, FOCWA, RAI Vereniging en STIBA op het gebied van MVO en duurzaamheid. IvDM (Instituut voor Duurzame Mobiliteit) geeft in opdracht van hen uitvoering aan het Erkend Duurzaam programma. Deze gezamenlijke uitreiking is een prachtig bewijs dat het de brancheorganisaties ernst is met het onder één label maatschappelijk verantwoord ondernemen in de sector.

‘Klanten als verzekeraars, leasemaatschappijen en overheden willen duidelijkheid over de manier waarop een bedrijf maatschappelijk verantwoord onderneemt. Deze samenwerking onder het label Erkend Duurzaam sluit daar prima bij aan. Het is goed dat we nu onder één vlag naar buiten treden met Erkend Duurzaam, aldus Frits Huffnagel, voorzitter Vereniging FOCWA Schadeherstel.
‘Daar zijn onze bedrijven bij gebaat, met name voor bedrijven met meerdere activiteiten, zoals bij Koops Furness, is het doorlopen van één programma veel efficiënter. Bovendien bevestigt deze samensmelting dat er maar één certificaat in de branche is waarmee ondernemers zich echt kunnen onderscheiden op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Erkend Duurzaam bevestigt de kracht van het collectief; Win win dus!’ vult Bertho Eckhardt aan.