Dinsdag 28 april vroeg in de ochtend bij de Pasop in Leek een heugelijk moment; de eerste aanpoot van Miscanthus door Green North. Miscanthus, ook wel bekend als Olifantsgras, is een gewas met vele kansen en voordelen voor de circulaire economie, het milieu en de biodiversiteit in de Groningse regio Westerkwartier.

Miscanthus is uiterst geschikt als plantaardige grondstof voor onder andere bioplastics die kunnen dienen als vervanging van korte levenscyclus aardolie-gebaseerde verpakkingen. Dat vergt grote investeringen en een lange adem. Met deze aanpoot wil Green North alvast klein beginnen. “Er zijn concrete plannen voor een meerjarig project. Momenteel wordt gezocht naar financieringsmogelijkheden daarvoor. Want wat zou het mooi zijn als deze regio hierin het voortouw zou kunnen nemen: duurzame grondstof, circulair, goed voor de biodiversiteit en een duurzame regionale economie”, vertelt een trotse Bergsma.

De wens is om op termijn een volledige Miscanthus-keten in de regio te bouwen: van aanplant en teelt, de verwerking tot bioplastics en verpakkingen tot recycling. De samenwerking met de Gebiedscoöperatie Westerkwartier is vanwege haar expertise met een regionale aanpak in duurzame verdienmodellen. De Gebiedscoöperatie Westerkwartier werkt vanuit een Innovatiewerkplaats aan een sterk, duurzaam en veerkrachtig Westerkwartier en dit straalt uit naar Noord-Nederland.

Miscanthus wordt ook wel gezien als supergewas. Miscanthus kan het bioplastic van de toekomst leveren. Het kan 30 ton CO2 per hectare per jaar vastleggen, vier keer zoveel als een Europees bos. En het kan de bodembalans herstellen en zorgen voor een toename van de biodiversiteit. Vanuit de Innovatiewerkplaats wil Green North onderzoek doen en onder meer de regionale effecten van Miscanthus op het milieu en de biodiversiteit meten.

We hadden deze eerste aanpoot graag onder grote belangstelling willen doen, maar door de Corona-situatie kan dat jammer genoeg niet”, geeft Hans Bergsma aan namens Green North en de Gebiedscoöperatie Westerkwartier. “Maar wat ik hier nu zie, daar word ik heel enthousiast van”.

Foto: eigen foto GCWK